Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


Државниот инспекторат за труд ги известува правните субјекти кои согласно измените на Законот за работни односи имат обврска да достават Известување за вршење на работа во недела дека Известувањето се доставува еднаш годишно.


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Интерен оглас 1 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Интерен оглас 6 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Интерен оглас 5 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Интерен оглас 04 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Интерен оглас 03 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ