Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


ИЗВЕСТУВАЊЕ РАБОТА ВО НЕДЕЛА

Пред започнување на вршење на работа во недела, работодавачите се должни да го известат Државниот инспекторат на труд на пропишан образец- Известување за вршење работа во недела, кој може да се најде на веб страницата на Државниот инспекторат за труд на следниот линк:
Прочитај повеќе..


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Интерен оглас 3 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Интерен оглас 1 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Интерен оглас 6 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Интерен оглас 5 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Интерен оглас 04 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ