Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


Бидејќи целата територија на нашата држава ќе биде зафатена со високи температури од алертна и портокалова фаза во текот на следните денови, почнувајќи од четврток 21.07. до 24.07.2021 година, ДИТ ги известува работодавачите дека согласно своите надлежности ќе врши засилени инспекциски контроли
Прочитај повеќе..

Известување за топлотен бран и препораки


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

ЛИНКОВИ


› Министерство за труд и социјална работа – www.mtsp.gov.mk

› Македонско здружение за заштита при работа – www.mzzpr.org.mk

› Меѓународна организација за труд – www.ilo.org

› Европска агенција за безбедност и здравје при работа – www.osha.europa.eu/en

› Влада на Република Македонија – www.vlada.mk

› International Occupational Hygiene Association – www.ioha.net

› World Health Organization – www.who.int/en

› Center for Disease Control and Prevention – http://www.cdc.gov