16 пет
All-day
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
11:00 am Промоција на кампања за справување со непријавената работа “За да имаш подобар персонал – грижи се подобро за персоналот”
Промоција на кампања за справување со непријавената работа “За да имаш подобар персонал – грижи се подобро за персоналот”
Јул 16 @ 11:00 am – 12:00 pm
Промоција на кампања за справување со непријавената работа "За да имаш подобар персонал - грижи се подобро за персоналот"
Справувањето со неформалното вработување и соодветната заштита на работниците се предизвик и на глобално ниво, но и кај нас и бара меѓуинституционален и координиран пристап на сите надлежни институции, како и размена на информации и[...]