Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


ИЗВЕСТУВАЊЕ РАБОТА ВО НЕДЕЛА

Пред започнување на вршење на работа во недела, работодавачите се должни да го известат Државниот инспекторат на труд на пропишан образец- Известување за вршење работа во недела, кој може да се најде на веб страницата на Државниот инспекторат за труд на следниот линк:
Прочитај повеќе..


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Архива


Соопштение

Во периодот од 16 до 20.01.2023 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 99 инспекциски надзори. Од нив 40 инспекциски надзори (20 редовни и 20 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 16 до 20.01.2023 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 197 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 40 редовни надзори, 37 контролни инспекциски надзори и 120 вонредни надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од 09 до 13.01.2023 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 99 инспекциски надзори. Од нив 49 инспекциски надзори (22 редовни и 27 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 09 до 13.01.2023 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 209 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 34 редовни надзори, 41 контролни инспекциски надзори и 134 вонредни надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во текот на изминатата работна недела од 03 до 06.01.2023 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 89 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 2 редовни надзори, 33 контролни инспекциски надзори и 54 вонредни надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во периодот од 03 до 06.01.2023 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 38 инспекциски надзори. Од нив 13 инспекциски надзори (1 редовeн и 12 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од […]

Соопштение

Во периодот од 26 до 30.12.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 148 инспекциски надзори. Од нив 45 инспекциски надзори (11 редовни и 34 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 26 до 30.12.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 220 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 31 редовни надзори, 137 вонредни надзори и 52 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец ЈАНУАРИ 2023 година

Соопштение

Во периодот од 19 до 23.12.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 140 инспекциски надзори. Од нив 61 инспекциски надзори (38 редовни и 23 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 19 до 23.12.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 252 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 60 редовни надзори, 124 вонредни надзори и 68 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од 12 до 16.12.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 169 инспекциски надзори. Од нив 82 инспекциски надзори (55 редовни и 27 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од […]

Одлука За Интерен Оглас 03/2022

Одлука

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 12 до 16.12.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 272 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 86 редовни надзори, 134 вонредни надзори и 52 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од 05 до 09.12.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 136 инспекциски надзори. Од нив 62 инспекциски надзори (32 редовни и 30 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 05 до 09.12.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 223 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 59 редовни надзори, 123 вонредни надзори и 41 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Интерен оглас 03/2022

Интерен оглас 3 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 28.11 до 02.12.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 225 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 52 редовни надзори, 109 вонредни надзори и 64 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од 28 ноември до 02 декември 2022 година, државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 153 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 46  инспекциски надзори (22 редовни и 24 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и […]

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец ДЕКЕМВРИ 2022 година

Соопштение

Во периодот од 21 до 25 ноември 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 133 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 59  инспекциски надзори (36 редовни и 23 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 21 до 25.11.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 217 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 51 редовни надзори, 119 вонредни надзори и 47 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 14 до 18.11.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 244 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 75 редовни надзори, 122 вонредни надзори и 47 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од 14 до 18 ноември 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 148 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 67  инспекциски надзори (42 редовни и 25 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот […]

Соопштение

Во периодот од 07 до 11 ноември 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 145 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 58  инспекциски надзори (37 редовни и 21 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 07 до 11.11.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 258 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 70 редовни надзори, 125 вонредни надзори и 63 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 31.10. до 04.11.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 246 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 39 редовни надзори, 144 вонредни надзори и 63 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  […]

Соопштение

Во периодот од 31 октомври до 04 ноември 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 168 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 73  инспекциски надзори (36 редовни и 37 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и […]

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец НОЕМВРИ 2022 година

Соопштение

Во периодот од 24 до 28 октомври 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 122 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 48  инспекциски надзори (21 редовни и 27 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 24 до 28.10.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 172 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 51 редовни надзори, 83 вонредни надзори и 38 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од 17 до 21 октомври 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 154 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 81  инспекциски надзор (43 редовни и 38 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 17 до 21.10.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 294 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 68 редовни надзори, 174 вонредни надзори и 52 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од 10 до 14 септември 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 130 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 57  инспекциски надзори (35 редовни и 22 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 10 до 14.10.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 222 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 60 редовни надзори, 112 вонредни надзори и 50 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 03. до 07.10.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 237 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 56 редовни надзори, 119 вонредни надзори и 62 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 26.09. до 30.09.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 226 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 57 редовни надзори, 121 вонредни надзори и 48 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец ОКТОМВРИ 2022 година

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 19.09. до 23.09.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 280 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 71 редовни надзори, 162 вонредни надзори и 47 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од 12 до 16 септември 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 135 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 64  инспекциски надзори (29 редовни и 35 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 12.09. до .09.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 226 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 57 редовни надзори, 118 вонредни надзори и 51 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 05.09. до 09.09.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 180 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 49 редовни надзори, 91 вонредни надзори и 40 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од 05 до 09 септември 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 124 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 52  инспекциски надзори (27 редовни и 25 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот […]

Соопштение

Во периодот од 29 август до 02 септември 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 130 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 51  инспекциски надзори (33 редовни и 18 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 29.08 до 02.09.2022 год, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 212 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 57 редовни надзори, 99 вонредни надзори и 56 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените […]

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец СЕПТЕМВРИ 2022 година

Соопштение за извршени надзори во врска со топлотниот бран

Државниот инспекорат за труд согласно своите надлежности на ден 19.08.2022 година продолжи со  вонредните инспекциски надзори, согласно прогласената  портокалова фаза на опасност од високи температури на целата територија на Република Северна Македонија Државните инспектори за труд на ден 19.08.2022 година  извршија вкупно 81 инспекциски надзори, од вкупно извршените надзори 60 се вонредни, а 21 се […]

Соопштение

Во периодот од 22 до 26 август 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 118 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 51 инспекциски надзори (38 редовни и 13 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 22.08 до 26.08.2022 год, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 215 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се  64 редовни надзори, 77 вонредни надзори и 68 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 14.08 до 19.08.2022 год, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 222 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се  45 редовни надзори, 119 вонредни надзори и 41 контролен инспекциски надзор за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените […]

Соопштение

Во периодот од 15 до 19 август 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 136 инспекциски надзори. Во периодот од 18 до 19 август 2022 год. беше прогласена портокалова фаза на опасност од високи температури на целата територија на Република Северна Македонија. Владата на Република Северна […]

Соопштение за извршени надзори во врска со топлотниот бран

Во периодот од 18 и 19 август 2022 год. прогласена е портокалова фаза на опасност од високи температури на целата територија на Република Северна Македонија. Владата на Република Северна Македонија на 70-та седница, ги усвои препораките на Министерството за здравство кои се однесуваат за граѓаните и работодавачите во услови на тополотен бран. Државниот инспекорат за […]

Вонредни инспекциски надзори во соработка со МВР

На ден 14.08.2022 година во соработка со овластени полициски службеници од Единицата на интервентна полиција при МВР на РСМ, извршени се 12 вонредни инспекциски надзори со цел да се утврди дали работодавачите ги почитуваат законските одредби кои се однесуваат за забрана за работа во недела во оние дејности кои не спаѓаат во исклучоците утврдени во […]

Соопштение

Во периодот од 8 до 12 август 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 112 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 71 инспекциски надзори (44 редовни и 27 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 08.08 до 12.08.2022 год, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 182 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 63 редовни надзори, 75 вонредни надзори и 32 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените решенија, […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 01.08.2022 до 05.08.2022 год, државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 175 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 49 редовни надзори, 68 вонредни надзори и 52 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените решенија, […]

Соопштение

Во периодот од 1 до 5 август 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 99 инспекциски надзори. Од вкупниот број на инспекциски надзори 39 инспекциски надзори (21 редовни и 18 вонредни надзори) опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот […]

Соопштение

Во периодот од 23 до 29 јули 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 222 инспекциски надзори. Во периодот од 21 до 27 јули 2022 год. беше прогласена портокалова фаза на опасност од високи температури на целата територија на Република Северна Македонија. Владата на Република Северна […]

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец АВГУСТ 2022 година

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 25.07 до 29.07.2022 год, државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 184 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 48 редовни надзори, 90 вонредни надзори и 46 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените решенија. Во […]

Соопштение за извршени надзори во врска со топлотниот бран

Државните инспектори за труд на ден 27.07.2022 година  извршија вкупно 40 инспекциски надзори, од нив 25 се извршени во дејноста градежништво, а останатите во другите дејности. Од вкупно извршените 40 инспекциски надзори 23 се вонредни а 17 се контролни инспекциски надзори. Изречени се вкупно 3 инспекциски мерки и тоа 1 решение со опомена,  1 решение […]

Соопштение за извршени надзори во врска со топлотниот бран

Државните инспектори за труд на ден 26.07.2022 година  извршија вкупно 52 инспекциски надзори од нив 29 се извршени во дејноста градежништво, а останатите во другите дејности. Од вкупно извршените 52 инспекциски надзори 44 се вонредни а 8 се контролни инспекциски надзори. Изречени се вкупно 17 инспекциски мерки и тоа 1 решение со опомена,  11 решенија […]

Соопштение за извршени инспекциски надзори

По продолжување на рокот за важење на препораките на Министерството за здравство кои се однесуваат за граѓаните и работодавачите во услови на тополотен бран до 27.07.2022 година Државниот инспекторат за труд продолжи со  вонредните инспекциски надзори над спроведување на препораките за превенција и заштита на вработените при работа во услови на топлотен бран. Државните инспектори […]

Соопштение

Во периодот од 18 до 24 јули 2022 год. државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 282 инспекциски надзори. Од нив 230 инспекциски надзори (42 редовни и 188 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 18.07. до 22.07.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 212 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 80 редовни надзори, 87 вонредни надзори и 45 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените решенија. Во […]

Соопштение

Државните инспектори за труд на ден 23.07.2022 година (сабота) извршија вкупно 62 инспекциски надзори од нив 50 се извршени во дејноста градежништво, а останатите во преработувачка дејност, текстилна, прехранбена, металургија, земјоделство и  услужна дејност. Од вкупно извршените 62 инспекциски надзори 47 се вонредни а 15 се контролни инспекциски надзори. Изречени се вкупно 23 инспекциски мерки […]

Соопштение

Државниот инспекорат за труд согласно своите надлежности на ден 22.07.2022 година продолжи со вонредните инспекциски надзори, согласно прогласената портокалова фаза на опасност од високи температури на целата територија на Република Северна Македонија проверувајќи дали се почитуваат препораките за превенција и заштита на вработените при работа во услови на топлотен бран во корелација со законската регулатива […]

Соопштение

Во периодот од 21 до 24 јули 2022 год. прогласена е портокалова фаза на опасност од високи температури на целата територија на Република Северна Македонија. Владата на Република Северна Македонија на 63-та седница, ги усвои препораките на Министерството за здравство кои се однесуваат за граѓаните и работодавачите во услови на топлотен бран. Државниот инспекорат за […]

Важно известување за топлотен бран и препораки

Бидејќи целата територија на нашата држава ќе биде зафатена со високи температури од алертна и портокалова фаза во текот на следните денови, почнувајќи од четврток 21.07. до 24.07.2021 година, ДИТ ги известува работодавачите  дека согласно своите надлежности ќе врши засилени инспекциски контроли особено кај работодавачи кои својата дејност ја вршат на отворен простор во период […]

Соопштение

Во периодот од 11.07. до 15.07.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 171 инспекциски надзори. Од нив 86 инспекциски надзори (57 редовни и 29 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење . […]

Соопштение

Во периодот од 04.07. до 08.07.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 182 инспекциски надзори. Од нив 102 инспекциски надзори (56 редовни и 46 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење . […]

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец ЈУЛИ 2022 година

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 27.06. до 01.07.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 246 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 74 редовни надзори, 115 вонредни надзори и 57 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Одлука За Интерен Оглас 02/2022

Одлука

Соопштение

Во периодот од 13.06. до 17.06.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 137 инспекциски надзори. Од нив 55 инспекциски надзори (35 редовни и 20 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење . […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 13.06. до 17.06.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 246 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 95 редовни надзори, 104 вонредни надзори и 47 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 13.06. до 17.06.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 246 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 95 редовни надзори, 104 вонредни надзори и 47 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  […]

Соопштение

Во периодот од 13.06. до 17.06.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 137 инспекциски надзори. Од нив 55 инспекциски надзори (35 редовни и 20 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење .  […]

Интерен оглас 02/2022

Интерен оглас 2 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 06.06. до 10.06.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 278 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 91 редовни надзори, 123 вонредни надзори и 64 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од 06.06. до 10.06.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 175 инспекциски надзори. Од нив 92 инспекциски надзори (59 редовни и 33 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење . […]

Соопштение

Во периодот од 30.05. до 03.06.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 134 инспекциски надзори. Од нив 63 инспекциски надзори (33 редовни и 30 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење . […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 30.05. до 03.06.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 282 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 61 редовни надзори, 152 вонредни надзори и 69 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец ЈУНИ 2022 година

Соопштение

Во периодот од 23 до 27.05.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 112 инспекциски надзори. Од нив 66 инспекциски надзори (32 редовни и 34 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење . […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 23.05. до 27.05.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 265 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 85 редовни надзори, 135 вонредни надзори и 45 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од  16 до 20.05.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 145 инспекциски надзори. Од нив 79 инспекциски надзори (56 редовни и 23 вонредни надзори) кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење . […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 16.05. до 20.05.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 277 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 76 редовни надзори, 148 вонредни надзори и 53 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од  09 до 13.05.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 180 инспекциски надзори. Од нив 87 инспекциски надзори (48 редовни и 39 вонредни надзори)кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење Законот за […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 09.05. до 13.05.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 314 надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 110 редовни надзори, 140 вонредни надзори и 64 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по […]

Известување

Ве информираме дека Државниот инспекторат за труд активно врши редовни и вонредни инспекциски надзори заради доследна примена на одредбите од Зконот за работни односи и Законот за трговија. Заради поголема контрола врз спроведување на законските одредби и исплата на додаток на плата за работа во недела извршени се вкупно 143 инспекциски надзори во 9 региони […]

Соопштение

Во периодот од  03 до 06.05.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 133 инспекциски надзори. Од нив 61 инспекциски надзори (29 редовни и 32 вонредни надзори)кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење Законот за […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 02.05. до 06.05.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 195 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 59 редовни надзори, 103 вонредни надзори и 33контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по […]

Соопштение

Во периодот од  25.04 до 29.04.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 168 инспекциски надзори. Од нив 91 инспекциски надзори (41 редовни и 50 вонредни надзори)кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење. При некои […]

ИНТЕРВЈУ ЗА СТРУЧНОТО СПИСАНИЕ ЗА БЗР ТУТЕЛА – СО ВЕСНА ТОМОВСКА, В.Д. ДИРЕКТОРКА НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Како би ја оцениле моменталната состојба во областа на безбедност при работа во Република Северна Македонија? Ако направиме паралела на состојбата во областа на безбедност и здравје при работа во Република Северна Македонија, од донесувањето на Законот за безбедност и здравје при работа од 2007 година до денес, може да се каже дека состојбата не […]

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец МАЈ 2022 година

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 26.04. до 29.04.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 293 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 96 редовни надзори, 142 вонредни надзори и 55 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од  18.04 до 22.04.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 144 инспекциски надзори. Од нив 87 инспекциски надзори (43 редовни и 44 вонредни надзори)кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушење Законот за […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 18.04. до 22.04.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 323 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 87 редовни надзори, 189 вонредни надзори и 47 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од  11.04 до 15.04.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 211 инспекциски надзори. Од нив 123 инспекциски надзори (70 редовни и 53 вонредни надзори)кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето, а 8 […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 11.04 до 15.04.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 343 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 122 редовни надзори, 152 вонредни надзори и 69 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од  04 до 08.04.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 200 инспекциски надзори. Од нив 92 инспекциски надзори (45 редовни и 47 вонредни надзори)кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето, а 11 […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 04.04 до 08.04.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 280 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 88 редовни надзори, 137 вонредни надзори и 55 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Одлука За Интерен Оглас 01/2022

Одлука

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец АПРИЛ 2022 година

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 28.03. до 01.04.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 305 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 67 редовни надзори, 157 вонредни надзори и 81 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од  28.03. до 01.04.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 191 инспекциски надзори. Од нив 77 инспекциски надзори (48 редовни и 29 вонредни надзори)кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето, а 8 […]

Соопштение

Во периодот од 21.03. до 25.03.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 181 инспекциски надзори. Од нив 100 инспекциски надзори (60 редовни и 40 вонредни надзори)кои опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето, а 8 […]

Интерен оглас 01/2022

Интерен оглас 1 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 21.03. до 25.03.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 345 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 126 редовни надзори, 162 вонредни надзори и 57 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од  14.03. до 18.03.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 192 инспекциски надзори. Од нив 96 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето, а 18 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 14.03. до 18.03.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 329 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 117 редовни надзори, 151 вонредни надзори и 61 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение

Во периодот од 07.03. до 11.03.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 213 инспекциски надзори. Од нив 99 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето, а 14 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 07.03. до 11.03.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 330 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 114 редовни надзори, 152 вонредни надзори и 64 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 28.02. до 04.03.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 328 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 94 редовни надзори, 166 вонредни надзори и 68контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле  по […]

Соопштение

Во периодот од 28.02. до 04.03.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 229 инспекциски надзори. Од нив 79 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето, а 17 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето […]

Листа на пријавени правни субјекти за работа во недела

Листа на пријавени правни субјекти за работа во недела преку електронската емаил адреса rabotavonedela@dit.gov.mk во месец јануари и февруари 2022.

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец МАРТ 2022 година

Соопштение за вонредни инспекциски надзори во ден недела

Ве информираме дека Државниот инспекторат за труд ќе продолжи со вршење на вонредни инспекциски надзори во ден недела заради доследна примена за одредбите од Зконот за работни односи и Законот за трговија. Заради поголема контрола врз спроведување на законските одредби на ден 27.02.2022 година извршени се вкупно  32 вонредни инспекциски надзори во 9 региони на […]

Соопштение

Во периодот од 21 до 25.02.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 244 инспекциски надзори. Од нив 114 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето, а 25 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 21.02. до 25.02.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 424 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 135 редовни надзори, 208 вонредни надзори и 81 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение за вонредни инспекциски надзори во ден недела

Ве информираме дека Државниот инспекторат за труд ќе продолжи со вршење на вонредни инспекциски надзори во ден недела заради доследна примена за одредбите од Зконот за работни односи и Законот за трговија. Заради поголема контрола врз спроведување на законските одредби на ден 20.02.2022 година извршени се вкупно  43 вонредни инспекциски надзори во 9 региони на […]

Соопштение

Во периодот од 14.02.-18.02.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 226 инспекциски надзори. Од нив 93 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето, а 27 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето на Законот […]

Соопштение за инспекциски надзор од областа на работните односи

Во текот на изминатата работна недела од 14.02. до 18.02.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 428 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 114 редовни надзори, 251 вонредни надзори и 63 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Листа на пријавени правни субјекти за работа во недела

Листа на пријавени правни субјекти за работа во недела преку електронската емаил адреса rabotavonedela@dit.gov.mk во месец јануари 2022.

Соопштение за вонредни инспекциски надзори во ден недела

Ве информираме дека Државниот инспекторат за труд ќе продолжи со вршење на вонредни инспекциски надзори во ден недела заради доследна примена за одредбите од Зконот за работни односи и Законот за трговија. Заради поголема контрола врз спроведување на законските одредби на ден 13.02.2022 година извршени се вкупно 51 вонредни инспекциски надзори во 9 региони на […]

Соопштение

Во текот на изминатата работна недела од 7.02. до 11.02.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 375 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 129 редовни надзори, 177 вонредни надзори и 69 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение за вонредни инспекциски надзори во ден недела

Ве информираме дека Државниот инспекторат за труд ќе продолжи со вршење на вонредни инспекциски надзори во ден недела заради доследна примена за одредбите од Зконот за работни односи и Законот за трговија. Заради поголема контрола врз спроведување на законските одредби на ден 06.02.2022 година извршени се вкупно 48 вонредни инспекциски надзори во 9 региони на […]

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец ФЕВРУАРИ 2022 година

Соопштение

Во текот на изминатата работна недела од 31.01. до 04.02.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 275 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 63 редовни надзори, 158 вонредни надзори и 54 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Соопштение за инспекциски надзори во недела

Ве информираме дека Државниот инспекторат за труд ќе продолжи со вршење на вонредни инспекциски надзори во ден недела заради доследна примена за одредбите од Зконот за работни односи и Законот за трговија. Заради поголема контрола врз спроведување на законските одредби на ден 30.01.2022 година извршени се вкупно 46 вонредни инспекциски надзори во 9 региони на […]

Известување за работа во недела

Државниот инспекторат за труд ги информира, правните субјекти/ работодавачи дека известување за работа во недела, за оние работодавачи коишто континуирано ќе работат во ден недела да го доставуваат еднаш во календарската година. Истовремено Државниот инспекторат за труд Ве информира дека пријавите се доставуваат електронски на следната е-маил адреса rabotavonedela@dit.gov.mk,  заради попрегледна обработка на податоци од […]

Соопштение за извршени инспекциски надзори

Во текот на изминатата работна недела од 24.01. до 28.01.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 326 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 60 редовни надзори, 200 вонредни надзори и 66 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Известување за работа во недела

Ве известуваме дека Државниот инспекторат за труд продолжи со вршење на вонредни инспекциски надзори во ден недела, заради доследна примена на одредбите од Законот за работни односи и Законот за трговија. На ден 23.01.2022 година извршени се вкупно 37 вонредни инспекциски надзори на територијата на РСМ од страна на дежурните инспектори. При инспекциските надзори утврдени се 9 неправилности […]

Соопштение за извршени инспекциски надзори

Во периодот од 17-21.01.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 105 инспекциски надзори. Од нив 31 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето, а 25 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето на Законот […]

Соопштение

Во текот на изминатата работна недела од 17.01. до 21.01.2022 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 292 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 48 редовни надзори, 200 вонредни надзори и 44 контролни инспекциски надзори за утврдување  дали работодавачите постапиле […]

Известување

Ве известуваме дека Државниот инспекторат за труд продолжи со вршење на вонредни инспекциски надзори во ден недела заради доследна примена на одредбите од Законот за работни односи и Законот за трговија. На ден 16.01.2022 година извршени се вкупно 47 вонредни инспекциски надзори на територијата на РСМ од страна на дежурните инспектори. При инспекциските надзори утврдени се […]

Важно Известување

Државниот инспекторат за труд ги известува правните субјекти кои согласно измените на Законот за работни односи  имат обврска да достават Известување за вршење на работа во недела дека Известувањето се доставува еднаш годишно. Државен инспекторат за труд

Соопштение за извршени инспекциски надзори од трудовите инспектори

Во периодот од 03-14.01.2022 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 113 инспекциски надзори. Од нив 36 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за заштита од пушењето, а 28 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето на Законот за заштита на населението од заразни болести. При некои […]

Известување

Ве известуваме дека Државниот инспекторат за труд продолжи со вршење на вонредни инспекциски надзори во ден недела заради доследна примена на одредбите од Законот за работни односи и Законот за трговија. На ден 09.01.2022 година извршени се вкупно 43 вонредни инспекциски надзори на територијата на РСМ од страна на дежурните инспектори. При инспекциските надзори утврдени се […]

Известување за Опфат на туристички места во Република Северна Македонија

Известување за опфат на туристички места во Република Северна Македонија за вршење на трговија на мало во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови Известување

Известување

Почитувани, Државниот инспекторат за труд Ве известува дека Известувањата за работа во недела потребно е да ги доставувате исклучиво на следната електронска адреса: rabotavonedela@dit.gov.mk Известувањата за работа на празник; за прекувремена работа; за ноќна работа;  за отпочнување на дејност; за отпочнување на вршење на градежни работи;  за несреќа при работа; како и Пријавата за полагање на стручен испит од областа на […]

Соопштение

Почитувани, Во врска со дилемата за примената на чл.4 став 4 од Законот за именување и дополнување на Законот за трговија за што до Државниот инспекторат за труд беа доставени бројни прашања, Ве информираме за следното: Во членот 4 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија а во врска со […]

Соопштение

Во периодот од 27.12. до 31.12.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 160 инспекциски надзори. Од нив 42 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа, 29 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето на Законот за заштита на населението од заразни болести и 6 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето на Законот за заштита од пушењето. […]

Известување

Се известуваат сите работодавачи дека од 01.01.2022 година влегуваат во сила измените и дополнувањата на Законот за  работните односи (Сл. Весник на РСМ бр.288/2021) со кои во член 134 став 2 е регулирано  дека,  „ден на неделен одмор е недела“. Измените и дополнувањата на Законот за  работните односи (Сл. Весник на РСМ бр.288/2021) можете да […]

Распоред на дежурни инспектори

Распоред на дежурни инспектори по региони за ден недела во месец ЈАНУАРИ 2022 година

Соопштение

Во периодот од 20.12. до 24.12.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 209 инспекциски надзори. Од нив 66 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведување на Законот за безбедност и здравје при работа, 43 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето на Законот за заштита на населението од заразни болести и 5 инспекциски надзори опфаќаат контрола врз спроведувањето на Законот за заштита од пушењето. При некои […]

Одлука За Интерен Оглас 06/2021

Одлука

Соопштение

Во текот на изминатата работна недела од 13.12. до 17.12.2021 година, државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 376 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 73 редовни надзори, 237 вонредни надзори и 66 контролни инспекциски надзори за утврдување на дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.  Во […]

Соопштение

Во периодот од 06.12. до 10.12.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 171 инспекциски надзори. Извршени беа 32 редовни инспекциски надзори кои опфаќаа надзор врз спроведување на повеќе закони за кои е надлежна оваа инспекциска служба како Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за заштита од пушење и Законот за заштита на населението од […]

Интерен оглас 06/2021

Интерен оглас 6 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Соопштение

Во периодот од 29.11. до 03.12.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 219 инспекциски надзори. Извршени беа 64 редовни инспекциски надзори кои опфаќаа надзор врз спроведување на повеќе закони за кои е надлежна оваа инспекциска служба како Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за заштита од пушење и Законот за заштита на населението од заразни […]

Соопштение

Денес и утре (2-3.12.2021) во работна посета на Државниот инспекторат за труд, се претставници на Директоратот за безбедност и здравје при работа при Министерството за економски развој на Црна Гора. Првиот ден од посетата  се оствари средба на која присуствуваше директорката на инспекторатот, државниот советник и генерален инспектор за креирање на политики од областа на […]

Соопштение

Во текот на работна недела од 22.11. до 26.11.2021 година, Државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 290 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 52 редовни надзори, 190 вонредни надзори и 48 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по инспекциските мерки по истекот на рокот од издадените решенија.  Во овој извештаен период, издадени се 43 решенија со опомена за […]

Конвенцијата за спречување насилство и вознемирување во светот на работата на Меѓународната организација на трудот (бр.190)

Конвенцијата за спречување насилство и вознемирување во светот на работата на Меѓународната организација на трудот (бр.190) ги заштитува работниците и другите лица во светот на работата, вклучително и вработените како што е дефинирано со националното законодавство и практика, како и лицата кои работат без оглед на нивниот договорен статус, лицата на обука, вклучувајќи практиканти и […]

Соопштение

Во текот на изминатата работна недела од 15.11. до 19.11.2021 година, државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 344 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 88 редовни надзори, 202 вонредни надзори и 54 контролни инспекциски надзори за утврдување на дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.  Во […]

Одлука За Интерен Оглас 05/2021

Одлука

Интерен оглас 05/2021

Интерен оглас 5 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Соопштение

Во периодот од 08.11. до 12.11.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиja вкупно 220 инспекциски надзори. Извршени се 79 редовни инспекциски надзори кои опфаќаа надзор врз спроведување на повеќе закони за кои е надлежна оваа инспекциска служба како Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за заштита од пушење и Законот за заштита на населението од […]

Соопштение

Во периодот од 01.11. до 05.11.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршиле вкупно 223 инспекциски надзори. Беа извршени редовни инспекциски надзори, вонредни инспекциски надзори по известувања за несреќи на работа и претставки од вработени, разни институции, здруженија, организации  и контролни инспекциски надзори по истекот на рокот од изречените инспекциски мерки. Во надзорите е извршена контрола врз […]

Соопштение

Во текот на изминатата работна недела од 25.10. до 29.10.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 206 инспекциски надзори. При инспекциските надзори се вршеше контрола врз спроведувањето на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа, но и контрола врз спроведувањето на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата […]

Извршени надзори од страна на трудовите инспектори во периодот 18.10 до 22.10.2021

Во текот на изминатата работна недела од 18.10. до 22.10.2021 година, државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 279 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 36 редовни надзори, 198 вонредни надзори и 47 контролни инспекциски надзори за утврдување на дали работодавачите постапиле  по истекот на рокот од издадените решенија.  Во […]

Извршени надзори од страна на трудовите инспектори во периодот 12.10 до 15.10.2021

Во текот на изминатата работна недела од 12.10. до 15.10.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 194 инспекциски надзори. Надзорите претежно беа извршени во основните и средните училишта, по претставки (барања) од странки и известувања за несреќи на работа, меѓу кои и за еден случај – колективна несреќа со смртни последици […]

Работен состанок со Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ)

Денес на покана на  претставници на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) се одржа работен појадок на кој присуствуваше директорката на Државниот инспекторат за труд Јована Тренчевска заедно со министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска. Важноста од дијалог и соработка со Синдикатите е приоритет на Државниот инспекторат за труд, со цел […]

Државниот инспекторат за труд домаќин на Оценска Мисија на инспекторите за труд

Државниот инспекторат за труд од 13-ти до 15-ти октомври 2021 година e домаќин на Оценска мисија на инспекторатите за труд, организирана во рамките на проектот на Меѓународната организација на трудот: Платформа за вработување и социјални работи 2, во која учествуваат колеги инспектори од Република Србија и Република Српска. Работниот состанок се одржа во просториите на […]

Извршени надзори од страна на трудовите инспектори во периодот 04.10 до 08.10.2021

Во текот на работна недела од 04.10. до 08.10.2021 година, државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 289 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 33 редовни надзори, 203 вонредни надзори и 53 контролни инспекциски надзори за утврдување дали работодавачите постапиле по истекот на рокот од издадените решенија. Во […]

Светски ден на пристојна работа 7-ми октомври

Денес, директорката Тренчевска учествуваше на Конференција по повод Светскиот ден на пристојна работа, 7 октомври во организација на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) која во своето обраќање ги истакна заложбите на Владата на Република Северна Македонија, а со тоа и заложбите на Државниот инспекторат за труд во насока на обезбедување на пристојна работа се […]

Обраќање на директорката на ДИТ Јована Тренчевска на јавната презентација и расправа по однос на Нацрт-текстот на новата “Стратегија за безбедност и здравје при работа 2021-2025 и Акциски план за БЗР 2021-2023”

Директорката на Државниот инспекторат за труд, Јована Тренчевска денес се обрати јавната презентација и расправа по однос на Нацрт-текстот на новата “Стратегија за безбедност и здравје при работа 2021-2025 и Акциски план за БЗР 2021-2023”, организирана од Министерството за труд и социјална политика. Безбедноста и здравјето при работа како основно човечко право и основен елемент […]

Извршени надзори од страна на трудовите инспектори во периодот 27.09 до 01.10.2021

Во текот на изминатата работна недела од 27.09. до 01.10.2021 година, државните инспектори за труд од областа на работните односи извршија вкупно 269 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од вкупниот број на надзори извршени се 32 редовни надзори, 192  вонредни надзори и 45 контролни инспекциски надзори за утврдување , дали работодавачите […]

Извршени инспекциски надзори од страна на трудовите инспектори во периодот од 20.09 до 24.09. 2021

Во текот на изминатата работна недела од 20.09. до 24.09.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 235 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Во овој извештаен период, издадени се 55 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни болести при […]

Kонференција на тема „Проценка на ризици и спречување на трговија со луѓе во синџирите на снабдување“ Белград 23-24 септември

Директорката на Државниот инспекторат за труд, Јована Тренчевска, заедно со Националната координаторка и Државна секретарка во Министерството за внатрешни работи Магдалена Несторовска учествуваа на конференција на тема „Проценка на ризици и спречување на трговија со луѓе во синџирите на снабдување“ која се одржува на 23-24 септември 2021г во Белград. Во насока на превенирање и спречување на трговијата […]

Соопштение

Во текот на изминатата работна недела од 13.09. до 17.09.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 269 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Во овој извештаен период, издадени се 50 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни […]

Соопштение

Во текот на работна недела од 06.09. до 10.09.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 206 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Во овој извештаен период, издадени се 27 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, одлуките и протоколите кои ги донесе Владата на предлог од Комисијата за заразни […]

Соопштение КОВИД-19 мерки за бремени жени

Државниот инспекторат за труд по зачестените јавувања на  граѓани околу мерката за ослободувањето од работа на бремените жени укажува дека согласно владина одлука, објавена во Службен весник, бремените жени се ослободуваат од работа и работни обврски со физичко присуство на работното место, до завршување на Пандемијата со КОВИД-19, прогласена од Светската здравствена организација. Содржината на мерките е […]

Соопштение

Извештај за извршени надзори врз примената на мерките, одлуките и протоколите за спречување на ширење Ковид 19  во работните простории кај работодавачите во период 30.08.21 до 03.09.2021 Во текот на работна недела од 30.08. до 03.09.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 218 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, […]

Соопштение

Извештај за извршени надзори врз примената на мерките, одлуките и протоколите за спречување на ширење Ковид 19  во работните простории кај работодавачите  во период 23.08.21 до 27.08.2021 Во текот на работна недела од 23.08. до 27.08.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 203 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна […]

Соопштение

Во текот на работна недела од 16.08. до 20.08.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 151 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, претежно во дејностите трговија на големо и мало, угостителство . Во овој извештаен период, издадени се 15 решенија со опомена или наредба за спроведување на мерките, […]

Соопштение

Актуелната епидемиолошка состојба во државата и значително зголемениот број на новозаразени случаи од вирусот Ковид-19, ги засили инспекциските надзори на инспекторите врз примената на мерките, одлуките и протоколите за спречување на неговото ширење во работните простории кај работодавачите!  Во текот на работна недела од 09.08. до 13.08.2021 год., државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа […]

Соопштение

Засилените инспекциски надзори во услови на топлотен бран(портокалова фаза) го постигнаа очекуваниот ефект! Во периодот од 29.07. до 06.08.2021 год. на целата територија на Република Северна Македонија беше прогласена портокалова фаза. Во тој временски интервал, активностите на Државниот инспекторат за труд беа насочени во контрола над спроведувањето на препораките на Владата во услови на тополотен […]

Соопштение

Инспекциските надзори во текот на 03.08.2021 година покажаа дека поголемиот број на градежни фирми ги почитуваат препораките на Владата на Република Северна Македонија во услови на топлотен бран (портокалова фаза) односно ги прекинуваат своите активности во периодот од 11 до 17 часот. Во текот на вчерашниот ден, државните инспектори за труд од областа на безбедност […]

Соопштение

Во текот на вчерашниот ден (29.07.2021 год.), државните инспектори за труд од областа на безбедност и здравје при работа извршија вкупно 44 инспекциски надзори на целата територија на Република Северна Македонија, за спроведувањето на препораките на Владата на РСМ во услови на портокалова (алертна) фаза. Сите инспекциски надзори се извршени во дејноста градежништво. Дел од […]

Одлука За Интерен Оглас 04/2021

Одлука

Соопштение

Во периодот од четврток (29.07.2021 год.) до недела (01.08.2021 год.), по информација од Управата за хидрометереолошки работи на Република Северна Македонија, ќе настапи топлотен бран – портокалова фаза на целата територија на нашата држава. Во овој период, Државниот инспекторат за труд ќе врши засилени контроли кај работодавачи кои вршат дејност на отворен простор во неповолни […]

Интерен оглас 04/2021

Интерен оглас 04 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Промоција на кампања за справување со непријавената работа “За да имаш подобар персонал – грижи се подобро за персоналот”

Справувањето со неформалното вработување и соодветната заштита на работниците се предизвик и на глобално ниво, но и кај нас и бара меѓуинституционален и координиран пристап на сите надлежни институции, како и размена на информации и соработка со социјалните партнери и граѓанските организации. Државниот инспекторат за труд е еден од главните чинители во процесот на сузбивањето […]

Одржан заеднички работен состанок меѓу Инспекциски совет, Државниот пазарен инспекторат, Државниот управен инспекторат и Државниот инспекторат за труд

На работниот состанок, одржан на ден 14.07.2021 година во Инспекцискиот совет, меѓу претставници на Инспекцискиот совет, Државниот пазарен инспекторат, Државниот управен инспекторат и Државниот инспекторат за труд се разговараше за дигитализацијата и автоматизацијата на инспекциската постапка и работењето на инспекциските служби. Институциите се заложија за интензивна меѓусебна соработка, со цел обезбедување на потребните технички средства […]

Стручен настан – “Мобилни градилишта пракса и легислатива”

Со присуство на над 170 стручни лица за безбедност и здравје при работа директорката на Државниот инспекторат за труд Јована Тренчевска имаше чест да се обрати и да им посака успешна работа на едукативната работилница. Темата која е актуелна на овој настан ,,Мобилни градилишта пракса и легислатива,, допира до многумина, не само до нас како […]

Соопштение

Во текот на денешниот и утрешниот ден (24 и 25.06.2021 год.) целата територија на нашата држава ќе биде зафатена со температури од портокалова (алертна) фаза. Во овој период, активностите на Државниот инспекторат за труд ќе бидат насочени на контрола на работењето на работодавачите во ризичните дејности од негативни ефекти од топлотнитот бран: градежништво, земјоделие, транспорт, трговија […]

Одлука За Интерен Оглас 03/2021

Одлука

План за спречување и борба против корупција на Државниот инспекторат за труд

План за спречување и борба против корупција на Државниот инспекторат за труд.

Интерен оглас 03/2021

Интерен оглас 03 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Одлука за интерен оглас 02/2021

Одлука

Известување за назначување службеник за млади

Согласно член 23 од Законот за Младинско учество и младински политики(Сл. Весник на Р.С.М бр. 10/20), а во врска со Заклучокот од 57-та седница на Владата на Р.С.М одржана на ден 23.03.2021 година, Ве известуваме дека директорот на Државен инспекторат за труд, донесе Одлука со која за службеник за млади, лице одговорно за работењето на […]

Интерен оглас 02/2021

Интерен оглас 02 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

ОБРАЌАЊЕ НА ДИРЕКТОРКАТА НА ДИТ ЈОВАНА ТРЕНЧЕВСКА НА ПРОМОВИРАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Директорката на Државниот трудов инспекторат денес присуствуваше и се обрати на промовирањето на Националната платформа за женско претприемништво и ја потпиша Декларацијата со заложби за унапредување на условите за женско претприемништво. Носители на платформата се Здружението на бизнис жени, Сојуз на стопански комори на Македонија, Националната федерација на фармери и Фондацијата за менаџмент и индустриско […]

ИНТЕРВЈУ СО ДИРЕКТОРКАТА НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД, М-р Јована Тренчевска

Како ја гледате улогата на ДИТ и неговото влијание на целокупната состојба во областа БЗР? Неспорен е фактот дека Државниот инспекторат за труд е во нераскинлива спрега со системот за безбедност и здравје при работа и неговата функционалност и ефикасност на терен. Ако анализираме посуштински, лесно ќе се увиди дека секој правен акт од областа […]

Одлука за интерен оглас 01/2021

Одлука

Соопштение за мобилна апликација

Директорката на Државниот инспекторат за труд и претседателот на Сојузот на синдикати на Македонија, денес потпишаа Меморандумот за соработка, кој има за цел унапредување на заедничките заложби, во насока на зголемување на ефикасноста и соработката во остварувањето, заштитата и унапредувањето на работничките права, а особено за обезбедување директна правна заштита при пријавување прекршени работнички права, […]

Интерен оглас 01/2021

Интерен оглас 01 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Соопштение од извршен вонреден надзор во Собранието на Република Северна Македонија

На ден 19.04.2021 година, од страна на инспектори од Државниот инспекторат за труд извршен е вонреден инспекциски надзор во Собранието на Република Северна Македонија, на ул. 11-ти Октомври бр 10 Скопје. Вонредниот надзор е извршен во врска со спроведување на мерките, протоколите и препораките за превенција од Ковид 19 донесени од страна на Владата на […]

Износи на минимална плата по години/периоди

* Согласно Законот за минимална плата во Република Македонија ( „Сл. весник на РМ,“ бр. 11/2012) во одделот производство на текстил, производство на обувки и производство на кожа и слични производи од кожа, висината на минималната плата се утврдува со коефициенти утврдени во Законот и тоа за 2012 година-0,778, за 2013 година -0,852. **За 2014, […]

Известување и образец за дозвола за движење за време на полициски час од 22:00 часот до 05:00 часот наредниот ден од 10-22 март 2021

Владата на седницата одржана на 9 март 2021 година донесе Одлука за дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID -19  предизвикана од вирусот SARS – CoV-2, случаите и времен период на нивна примена (Службен весник на […]

Средба на директорката Тренчевска со претседателот на ССМ Димовски

Директорката на Државниот инспекторат за труд, Јована Тренчевска, претседателот на ССМ, Дарко Димовски, Координаторот на канцеларијата на МОТ, Емил Крстановски и Наташа Мечкароска Симјаноска, проектен координатор на проектот, Зајакнување на социјалниот дијалог, одржа средба во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија. На средбата се дискутираше за зајакнување на соработката помеѓу ДИТ и ССМ во […]

​Директорката Јована Тренчевска, гостинка во Утринската програма на МРТ

Постапувањето на инспекторите од Државниот инспекторат за труд по преставките на граѓаните, инспекциските надзори  за време на пандемијата со Ковид-19, заедничките контроли со Управата за јавни приходи кај фирми кои зеле државна финансиска помош за плати на вработените а не исплатиле плати или исплатиле понизок износ од добиената помош, екипираноста на Државниот инспекторат за труд […]

Средба со претседателката на Сојузот на стопански комори

Денес директорката на Државниот инспекторат за труд Јована Тренчевска оствари средба со претседателката на Сојузот на стопански комори, Даниела Арсовска. Зајакнување на јавно-приватниот дијалог, унапредување на соработката и координацијата беше фокусот на денешната средба. Соработката во иднина ќе се продлабочи со партнерски пристап на двете институции со цел интензивирање на превентивната и едукативна функција, но […]

ПРЕС: УЈП И ДИТ СО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИ КАЈ РАБОТОДАВАЧИ ШТО НЕ ИСПЛАТИЛЕ ПЛАТИ А ЗЕМАЛЕ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска и директорката на Државниот инспекторат за труд Јована Тренчевска на денешната прес конференција информираа за заедничките контроли што ги спроведоа УЈП и ДИТ врз работодавачи на кои им била исплатена финансиска поддршка за исплата на плати и истите не ја префрлиле на сметката на работниците за исплата […]

Интервју со директорката на Државниот инспекторат за труд, Јована Тренчевска: Интензивно се контролира кој зел државна помош, а не исплатил плати и кој не дал К-15

Најчесто прекршоците се однесуваат за исплата на плати и додатоци на плата (прекувремена работа, додаток за минат труд), исплата на плата во износ помал од утврдената минимална плата, откази на договорите за вработување, непостоење на евиденција на работното време, прекршоци во согласност со Законот за безбедност и здравје при работа – систематски лекарски прегледи за […]

Почеток на кампања

Соопштение за медиуми – кампања Мој труд, мои права Почеток на кампања за потикнување на свесноста Мој труд, мои права. Линк за проектот http://dit.gov.mk/wp-content/uploads/2018/02/10000000_736648556974845_1067991904388532642_n.mp4  

Известување за преставки

Поради зголемениот број на преставки кои се со непотполни податоци,  Државниот инспекторат за труд ги известува граѓаните кои поднесуваат преставки (анонимни или од познат подносител) а со цел спроведување на  брз и ефикасен инспекциски надзор, задолжително да се наведуваат податоците за називот на работодавачот, седиште (точна и потполна адреса на деловното седиште каде  што работодавачот […]

Успешно завршен Проектот за Модернизација на инспекциските служби​

Државниот инспекторат за труд во изминатиот четиригодишен период интензивно учествуваше во активностите во рамки на Проектот на УСАИД North Macedonia за Модернизација на инспекциските служби имплементиран од Центар за развојни политики ИДЕАС ДеПо Скопје. Главната цел на проектот беше модернизација на инспекциските служби и воведување на модерен, лесно достапен, предвидлив инспекциски систем кој ќе настојува […]

Одлука за оглас 05/2020

Одлука

Известување за исплата на регрес за годишен одмор

Со цел правилна и единствена примена на членот 35 став 1 точка 7 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството,  Државниот инспекторат за труд,  достави барање  ( кликни тука ) за толкување до надлежната Комисија за толкување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството. Од страна на […]

Одлука за интерен оглас 04-2020

Одлука

Одлука за интерен оглас 03-2020

Одлука 1 Одлука 2

Интерен оглас 05/2020

Оглас 05/2020 образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Интерен оглас 04/2020

Интерен оглас 04 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Добивање овластувања за вршење стручни работи од областа на безбедност при работа

Комисијата за утврдување на условите кај правното или физичкото лице за вршење стручни работи од областа на безбедност при работа, ја формира Министерот за труд и социјална политика и истата е составена од 5 члена. Комисијата постапува во согласност со Правилникот за условите за вработените, организацијата, техничките и други услови кои треба да ги исполни […]

Одлука за интерент оглас 02/2020

Превземи одлука

Интерен оглас бр. 03/20

Интерен оглас број 03 Образец за пријава по интерен оглас за ДИТ

Годишен план за работа на Државниот инспекторат за труд 2021

Годишен план за работа на Државниот инспекторат за труд за 2021 Табели годишен план за работа 2021 excel

Интерен оглас 02/2020

Оглас 02-2020 Пријава за Оглас

Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизацијата на работни места на Државниот инспекторат за труд

Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Државен инспекторат за труд број 04-3052/6 од 21.08.2020 година и тоа: Во глава V ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД; работно место под реден број 4… Превземи го целиот документ

6 Месечен извештај за работата на Државниот инспекторат за труд

Превземи документ

Поранешен директор Аљајдин Хавзиу

ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА ДИРЕКТОР Аљајдин Хавзиу Датум на раѓање: 22.04.1967 Место : Тетово Брачна состојба: Женет, татко на три деца ОБРАЗОВАНИЕ:  ВСС Универзитет Св. ,, Кирил и Методиј Скопје – ,, Медицински факултет – Скопје Дипломиран: доктор по медицина Датум на дипломирање : 27.06.1997 година e-маил: alajdin.havziu@mtsp.gov.mk   Работно искуство: 1998 6 месеци Белупо, претставништво Скопје, 1999 март – […]

Известување за полагање стручен испит за безбедност при работа

Министерството за труд и социјална политика ги информира кандидатите кои треба да полагаат стручен испит за безбедност при работа, дека испитот е закажан на следниве термини: • 04.12.2020 година – Испит за проверка на теоретското знаење на кандидатите (теоретски дел), од 10:50 до 12:50 часот и • 21.12.2020 година – Испит за проверка на практичната […]

Состанок со претставници на Ромската асоцијација за жени и млади „Лулуди“

Денес, во просториите на Државниот инспекторат за труд беше одржан состанок со претставници на Ромската асоцијација за жени и млади „Лулуди“ во рамки на проектот „Сите заедно во спречување на трговијата со деца и девојки“ поддржан од Европска Унија и Совет на Европа.

ПРВИОТ ЧОВЕК НА ТРУДОВИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ФАКТОР: Ние сме тие што ќе ги натераме газдите да ги исплатат платите

Без разлика какви постапки ќе преземат Генералниот секретаријат на Владата и Јавното обвинителство, институција која треба и планира да ги натера газдите неплаќачи да се раздолжат кон работниците и да им ги исплатат нивните плати, е Државниот трудов инспекторат. Директорот на Трудовата инспекција, Аљајдин Хавзиу, за Фактор вели дека независно како овој случај ќе го тераат […]

АНАЛИЗА: Во кои банки новооснованите компании најчесто отвораат сметки?

Четири банки во земјава се водечки според бројот на отворени трансакциски сметки што доаѓаат од новоснованите компании во приватниот и државниот сектори а кој се однесува за првиот квартал од годинава. „Таргет Груп“ објавува како банките го делат „колачот“ од трансакциски сметки на новооснованите компании од различни сектори и дејности –  финансии, образование, земјоделство, угостителство, трговија, здравство, […]

Имери: Прекршочни за работодавачите кои не почитуваат решенија, работниците имаат право на приватна тужба (ВИДЕО)

Со цел примена на уредбите на Владата, трудовиот инспекторат изминатиов период направил над 7000 вонредни инспекциски контроли, информира раководителот на сектор, Амир Имери, во Скопски агол на „Утрински брифинг“ на „Слободна ТВ“. -На терен се соочуваме со разни проблеми. Има случаи кога на работниците им се откажуваат договорите за вработување. Во тој случај Трудовиот инспекторат […]

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НОСЕЊЕ ЛИЧНА ЗАШТИТА НА ЛИЦЕТО ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО, СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република […]

Аљајдин Хавзиу, Трудов инспекторат: Сите фирми постапија по решенијата на инспекторите

Со препораките на Владата до компаниите поврзани со корона пандемијата, работодавачите добија нови насоки како да ја организираат работата, а работниците – дополнителни права во насока на поголема лична заштита и грижа за семејствата. За тоа колку компаниите ги прифаќаат и почитуваат правата на своите вработени, и колку работниците се борат за истите, InStore разговараше со Аљајдин Хавзиу, […]

записникот од Четириесет и четвртата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 април 2020 година

Владата го разгледа Записникот од Триесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 18 април 2020 година. Превзеди го целиот документ

Уредба со законска сила за хонорари

Со оваа уредба со законска сила се уредува висината и начинот на исплата на паричниот надомест по основ на склучен договор за дело на лица ангажирани во органите на државната власт, регулаторните тела, агенции, државни комисии, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и градот Скопје

Извештај пријави од 06 до 09.04.2020

Во период од 06.04.2020 до 09.04.2020 година, ДИТ има регистрирано вкупно 219 пријави од граѓани од кои 48 пријави се однесуваат за непочитување на мерките против Вирусот, а 171 се од информативен каркатер.. Приказа по оператори: Call центарот 151 31 за период од 06 до 09.04.2020 година регистрирани се вкупно 148 пријави, од кои 129 […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Согласно член 127 став 3 од Законот за работните односи, работодавачот кој користи редовно работници во ноќна работа ( од 22 до 06 часот ) е должен да ја извести Инспекцијата на трудот. Имено, работодавачите се должни да го известат Инспекторатот согласно обврските кои произлегуваат од Законот за работните односи Законот за безбедност и здравје […]

Извештај корона Вирус – 15131 и веб страна од 11.03 до 31.03.2020

Во период од 11.03.2020 до 31.03.2020, Државниот инспекторат за труд има регистрирано вукпно 1454 пријави од граѓани, од кои 830 пријави се однесуваат за Информации во врска со мерките донесени од Владата за спречување на Корона вирусот, а останатите 624 пријави се однесуваат за непочитување на мерките донесени од Владата за спречување на ширење на Корона вирусот.

Соопштение од Влада

Се продолжува важноста на претходно обезбедените потврди на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години

Известување за ноќна работа

Согласно член 127 став 3 од Законот за работните односи, работодавачот кој користи редовно работници во ноќна работа ( од 22 до 06 часот ) е должен да ја извести Инспекцијата на трудот.
Објавениот образец Известување за ноќна работа може да се достави и електронски на мејот :
prijava@mtsp.gov.mk

ДИТ: Работниците да го пријавуваат непочитувањето на мерките за превенција на ширење на коронавирусот

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА НА АЉАЈДИН ХАВЗИУ ВО ВРСКА СО КОВИД-19

Хавзиу ,, Нема жолт картон, врднаш ќе се казнува работодавачот, кој не пуштил дома родител на дете до 10 години.

Од денес на сила стапуваат нови позасилени мерки за непочитување на владините препораки за заштита од коронавирусот кои треба да ги применуваат државните инспекторати.
Директорот на Државниот инспекторат за труд вели дека нема повеќе предупредувања за работодавците кои ќе бидат пријавени дека не дозволиле работник со дете до 10 години да остане дома по воведувањето на препораката.

Известување за COVID -19(Корона вирус)

Во врска со заклучоците на Владата на Република Северна Македонија и препораките на Министерство за здравство, а со цел превенција од ширње на болеста COVID – 19 ( корона вирус ) се известуваат вработените кои имаат дете на возраст до 10 години, еден од родителите кој ќе се грижи за детето е ослободен од работните […]

МТСП: Отсуството од работа ќе се докажува со потврда од градинка или училиште

Министерството за труд и социјална политика ги повикува сите вработени и сите работодавачи строго да се придружуваат до мерките кои Владата на Република Северна Македонија ги донесе на седницата одржана на 10.03.2020 за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус). Секое непочитување на препораката за ослободување од работни обврски на еден од родителите на […]

Мерки и перораки за заштита од Корона вирус.

Владата го разгледа Записникот од Четвртата седница на Управничкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 10 март 2020 година, со Записник од Комисијата за заразни болести при министерството за здраство, во врска со потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 ( […]

Интерен оглас 01/2020

Оглас Образец за пријавување

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници

Државниот инспекторат за труд од 01.01.2020 со нови 8 инспектори

и тоа: 3 во Тетово, 1 во Куманово, 1  во Скопје, 2 во Гостивар и 1 во Кичево

Интерен оглас број 08/2019

Оглас 08 образец

Интерен оглас број 07/2019

Оглас 07 Образец

Известување за полагање на стручен испит за безбедност при работа 23.01.2020

Превземи известување

Интерен Оглас бр. 06/2019

Интерен оглас 06 Образец 06

Хоризонталниот инструмент за спречување и борба против трговија со луѓе

Од  19-21 септември 2019 г. во организација на Советот на Европа и Европската Унија, во х.Дрим, Струга се одржа основна обука за Трговија со луѓе со цел трудова експлоатација, како дел од проектот во рамките на Хоризонталниот инструмент (HF) за спречување и борба против трговија со луѓе во Северна Македонија (фаза II)- „Хоризонтален инструмент за […]

Спроведувањето на албанскиот јазик во Државниот инспекторат за труд – пример кој треба да го следат сите функционери

“Спроведувањето на албанскиот јазик во државните институции  полека станува прифатена како нормална реалност без никого да оштети. Како позитивен пример може да се земе Државниот инспекторат за труд на Република Северна Македонија , кој веќе ја спроведува во целост употребата на официалниот албански јазик  во сите акти и документи. Почнувајќи од табелата за именувањето, ставена […]

Конференција за одржливост на проекти финансирани со ИПА средства

На 13.09.2019 година беше одржана  “Конференција за одржливост на проекти финансирани со ИПА средства”, во организација на Секторот за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА, при Министерството за финансии и Националниот координатор за авторизација (НАО), структури кои се одговорни за следење и надзор на одржливоста на проектите финансирани со ИПА средства. […]

Интерен оглас број 05/2019

Интерен Оглас 05/2019 Пријава 05

Интерен оглас број 04/2019

Интерен оглас 04/2019 Пријава 04

Да го заштитиме здравјето на вработените во услови на топлотен бран

Согласно Законот за безбедност и здравје при работа(„Службен весник на РМ’’ бр.53/13,137/13, 164/13,158/14,15/15,129/15,192/15 и 30/16) работодавецот е должен да  обезбеди соодветни услови на работа кои нема да го загрозат  животот и здравјето на работниците. Со проценка на ризик се утврдуваат  работни места  на кои работникот може  да биде изложен на високи температури и/или топлинско зрачење  […]

Интерен оглас 03/2019

Оглас Пријава

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2019

Јавен Оглас 02/2019

Интерен оглас 2/2019

Пријава Оглас Одлуки: Одлука за Фатиме Биќити Одлука за Милка Ѓурчевска

Интерен оглас 01/2019

Оглас Пријава Одлука: Одлука за Аргон Леши Одлука за Џељаљ Џељиљи

ТРУДОВА ИНСПЕКЦИЈА БЕЗ ДОВОЛЕН КАДАР

Државниот инспекторат за труд нема доволно кадар за да направи контрола на сите случаи за прекршувањето на правата на работниците од страна на работодавачите. Според местото на Советот за надзорот на овој орган , инспекторите треба да направат по еден надзор дневно со намера на попророфесионален начин да се реализира работата. Во меѓувреме оваа институција […]

Измени и дополнување на Законот за работните односи

Измени на Законот – презентација Злате Презентација – Доц.д-р Александар Ристовски Презентација Проф.д-р Тодор Каламатиев Во прилог галерија од настанот:    

Зајакнување на регионалната соработка на инспекторатите на трудот

Државниот инспекторат на трудот стана дел од платформата на земјите од западен Балкан со кој се зајакнува соработката на инспекторатите за труд. На средбата во Тирана, Албанија на 27-28 март 2019 година се попишаа меморандум за соработка од страна на директорите на државните инспекторати на трудот. Директорот на ДИТ,   г-дин Хавзиу истакна дека соработката и […]

Колку време треба да бидам пријавен во фирма за да имам право на породилно отсуство?

Превзедено од СамоПрашај Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за труд

Службен трошковник 2018

Службен трошковник – наративен извештај 2018 Службен трошковник – финансиски извештај 2018

Службен трошковник 2015

Службен трошковник – наративен извештај 2015 Службен трошковник-финансиски извештај 2015

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019 Одлука: Одлука Шпенд Халили

Директорот на Инспекторатот, Аљајдин Хавзиу ги известува граѓаните за неисплатен регрес за годишен одмор

Превзедено од makfax.com.mk За 11 дена во Државниот инспекторат за труд стигнале 248 претставки за неисплатен регрес за годишен одмор. Директорот на Инспекторатот, Аљајдин Хавзиу, вели дека инспекторите прават вонредни контроли и уверува дека ќе се постапи по секоја поднесена претставка. „До 11 .1. 2019 во сите подрачни единици, вклучувајќи ја и дирекцијата, поднесени се […]

Интервју на Злате Стојановски

Погледнете го видеото со интервју на Злате Стојановски за „Игри со исплата на К-15 и прекувремена работа“ на следниот линк.

Препораки за заштита од студени бранови

Да го заштитиме здравјето на вработените во услови на студен бран Доктор – специјалист по медицина на трудот треба да ги има предвид работните места со ризик и работниците кои работат на отворено во услови на ниски температури: Докторите, специјалисти по медицина на трудот мора да бидат соодветно информирани, обучени и подготвени за акција во […]

СООПШТЕНИЕ – ДИТ 31.12.2018

Имајќи предвид дека Државниот инспекторат за труд е орган кој согласно со закон е надлежен да врши инспекциски надзор над примената на правата и обврските на работниците и работодавачите утврдени со закон и колективен договор, во рамките на планираните активности во текот на јануари и февруари 2019 година, покрај кај останатите правни субјекти,  ќе изврши […]

Одлука за избор на унапредување на административен службеник – интерен оглас 3/2018

Одлука за интерен оглас 3-2018

Одлука за унапредување на административен службеник – Интерен оглас број 2/2018

Одлука Афердита Реџепи

Одлука за унапредување на административен службеник – Интерен оглас број 1/2018

Одлука Амир Имери Одлука Весна Томовска Одлука Горан Поповски Одлука Тони Војневски

Интерен оглас бр.03/2018

Интерен оглас 03-2018 Образец за пријава по интерен оглас

Интерен оглас бр.2/2018

Оглас бр.2-18 Образец за пријавување

Одлука за невршење избор – Интерент оглас број 01-2018

Одлука за невршење на избор по интерен оглас број 01-2018 работно место 1 Одлука за невршење на избор по интерен оглас број 01-2018 работно место 2

Интерен оглас 01/2018

Интерен оглас број 01/2018 за пополнување на работни места со унапредување  Образец / Пријава по интерен оглас на Државен инспекторат за труд

СПИСОК НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ КОИ ДОБИЛЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Превземи список

БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ СО ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВО СОРАБОТКА СО СОВЕТ НА ЕВРОПА

Активности на ДИТ во борба против трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација во соработка со Совет на Европа Трговија со луѓе како глобален проблем претставува кривично дело против човештвото, кое уништува многу животи не прави разлика на жртвите по основ на пол, раса и етничка припадност, а голем број на жртвите се жени и […]

,, Работилница за следење и оценување за новата Национална програма за пристојна работа во Македонија 11-12 јуни 2018 г., Хотел Арка , Скопје ,,

Целите за учење на настанот што ќе се организира во Скопје вклучуваат потврда на наодите од прегледот на постојната НППР, потсетување за клучните концепти од мерењето на резултатите и негова примена во подготовката на новата НППР…. Прочитајте повеќе

Обука на тема: Борба против трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација во соработка со Совет на Европа

Трговија со луѓе како глобален проблем претставува кривично дело против човештвото, кое уништува многу животи не прави разлика на жртвите по основ на пол, раса и етничка припадност, а голем број на жртвите се жени и децата. Трудовите инспектори кога вршат инспекциски надзори се сретнуваат со различни категории на лица, кои може да бидат жртва […]

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА TРУД ЗА 2018 ГОДИНА

Годишен план за 2018 година по месеци  со предвидени дејности за контролa                Месеци                                               Дејности ЈАНУАРИ Трговија и Услужни дејност ,Текстилна индустрија,  Производство на леб и бели печива, и угостителство ФЕВРУАРИ Преработувачка индустрија ,Трговија и услужни дејности , угостителство, Текстилна индустрија МАРТ Градежништво ,Земјоделство ,  угостителство,трговија и услужни дејности , Заштитни друштва, Текстилна индустрија […]

Oбука на тема „Права на младите на работното место – пристојна работа за младите луѓе”

  Oбука на тема „Права на младите на работното место – пристојна работа за младите луѓе”   Од 01 јануари 2018 година, Младинските Информативни и Советодавни Центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Факултети.мк и Конфедерација на Слободни Синдикати на Македонија официјално ја започнаа Националната кампања „365 работнички права за младите“. Кампањата […]

Национална кампања „365 работнички права за младите!

  Национална кампања „365 работнички права за младите!“   Од 01 јануари 2018 година, Младинските Информативни и Советодавни Центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Факултети.мк и Конфедерација на Слободни Синдикати на Македонија официјално ја започнаа Националната кампања „365 работнички права за младите“.