Ndryshimi i gjuhës


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


Бидејќи целата територија на нашата држава ќе биде зафатена со високи температури од алертна и портокалова фаза во текот на следните денови, почнувајќи од четврток 21.07. до 24.07.2021 година, ДИТ ги известува работодавачите дека согласно своите надлежности ќе врши засилени инспекциски контроли
Прочитај повеќе..

Известување за топлотен бран и препораки


ИЗВЕСТУВАЊЕFletëparaqitje


PARAQITUNI NË NUMRIN E TELEFONIT

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

FUSHAT E MBIKËQYRJES SË INSPEKTIMIT


Inspektorati Shtetëror i Punës (ose i njohur në popull si Inspektimi i Punës) funksionon si organ në përbërje të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe për punën e tij përgjigjet në mënyrë të drejtpërdrejtë para Këshillit të Inspektimit  dhe para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Sektori i mbikëqyrjes së inspektimit nga fusha e marrëdhënieve të punës


Tel: 02/ 3 224-504

Në sektorin e marrëdhënieve të punës realizohen mbikëqyrjet e inspektimit dhe punët e inspektimit nga fusha e legjislacionit të punës .Gjithashtu, sektori është përgjegjës për realizimin e mbikëqyrjes së inspektimit tek punëdhënësit për mënyrën e zbatimit të ligjeve dhe të rregulloreve të tjera nga fusha e legjislacionit të punës, kontratat kolektive dhe kontratat e punës.


RajoniQytetet që përfshihen nga rajoniPërgjegjëstelemail
Rajoni 1ShkupOlivera Llazarevska
Rajoni 2Kumanovë, Kratovë, Kr.Pallankë, Sveti NikollëAmir Imeri
Rajoni 3Shtip, Koçan, Vinicë, Dellçevë, Berovë,ProbishtipVaska Koceva
Rajoni 4Kavadar,Negotinë, VelesDushanka Trajkova
Rajoni 5Gjevgjeli, Strumicë, Radovsh, VallandovëKristijan Todorov
Rajoni 6Tetovë, GostivarXhelal Xhelili
Rajoni 7Ohër, ResnjëTrajçe Kosteski
Rajoni 8Strugë , Dibër , KërçovëAgron Leshi
Rajoni 9Manastir, Prilep, Demir Hisar, Krushevë, Makedonski BrodVesna Tomovska

.

Sektori i mbikëqyrjes së inspektimit nga fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë


Tel: 02/ 3 224-504

Sektori për mbrojtje gjatë punës në Inspektoratin Shtetëror të Punës ka për detyrë realizimin e punëve nga fusha e mbrojtjes në punë,  sidomos  kryerjen e mbikëqyrjeve tek punëdhënësit për përmbushjen e  kushteve HTP, përgatitjen dhe parashtrimin e kërkesave për ngritjen e aktpadive penale dhe  për kundërvajtje.

Sektori për mbrojtje në punë i evidenton lëndimet e paraqitura në punë, jep pëlqim për kushtet e plotësuara për mbrojtje në punë, realizon mbikëqyrje në vendin e ngjarjes, gjegjësisht  inspekton në objektet dhe hapësirat afariste ku ushtrohet veprimtaria dhe kontrollon dokumentacionin, aktet e përgjithshme dhe dokumentet tjera.

LISTA E INSPEKTORËVE SIPAS DREJTORIVE


 Emri Mbiemri- Drejtoria Vendi i punës Tel.Vendi i punësTel.
2Toni VojneskiUdhëheqës i seksionit për mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e SSHP-RAJONI I075 402 857
3Grozdanka TilevaUdhëheqës i seksionit për mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e SSHP-RAJONI II 075 402 868
4Goran Popovski

Udhëheqës i seksionit për mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e SSHP-RAJONI III 075 402 863
Qendër
5Olivera LlazarevskaUdhëheqës i seksionit për mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e MP-RAJONI I-MP075 402 875
6Dushka BardarovaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 402 887
7Jelena Makellarska

Këshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 402 894
8Nada NikollovaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 402 883
9Vesna KoçovskaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 402 881
10Maja PatçevaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 402 879
11Kokica MihajllovskaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 402 878
12Lulzim FariziKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 070 409 662
13Sonja GjorgjievaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 402 871
Gazi Babë
14Josif PerçinkovKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 402 867
15Svetllana GjorgjioskaKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 402 865
16Sllobotka Taushanova StojanovskaKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 402 862
17Branisllav VeliçkoviqKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 402 861
18Vesna PetrushevskaKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 402 860
19Burhan MuçaKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 076 422 779
20Gligor IlievNdihmës inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 324 557
Tetovë
21Xhelal XheliliUdhëheqës i seksionit për mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e marrëdhënieve të punës Rajoni VI076 237 310
22Sefedin BexhetiKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 334 977
23Veli PajazitiKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 385 051
24Azra Mehmedi RushitiNdihmës inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 222 953
25Mirigjil NuhiiKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 386 246
26Kujtime Jahja Këshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 070 409 695
27Burim BajramiKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 070 409 687
28Mentor LimaniKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 070 409 783
29Avni AliliKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 072 245 858
Gostivar
30Ali AliuKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 325 951
31Arben EmruliKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 386 239
32Isnisha IlaziKëshilltar inspektor nga fusha e MP – SEKTORI PËR MBIKËQYRJEN E INSPEKTIMIT NGA FUSHA E MP070 409 668
33Zelhije OsmaniKëshilltar inspektor nga fusha e MP – SEKTORI PËR MBIKËQYRJEN E INSPEKTIMIT NGA FUSHA E MP070 409 799
34Emir IljaziInspektor më i ri për marrëdhënie pune 071 935 941
Kërçovë
35Driton AjrojaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 070 636 689
36Adnan DemirInspektor më i ri për marrëdhënie pune 070 910 349
37Aneta ZafirovskaNdihmës inspektor për siguri dhe shëndet gjatë punës 071 302 447
Dibër
38Ali RexhaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 076 232 126
39Agron Leshi Udhëheqës i seksionit për mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e marrëdhënieve të punës Rajoni VII075 325 927
40Rexhep Qormemeti Këshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 076 237 244
Strugë
41Mustafa Mena Këshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 386 238
42Bujar KondriKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 076 222 527
43Besa Zabzun Këshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 325 958
44Engjellush BajramiKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 386 232
45Gullden Kadriu Inspektor më i ri për marrëdhënie pune072 213 312
46Jetesa Lloga Inspektor më i ri për marrëdhënie pune 070 409 819
Ohër
47Трајче КостескиUd Udhëheqës i seksionit për mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e marrëdhënieve të punës Rajoni VII075 325 953
48Aco MilladinoskiKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 076 235 695
49Sllavica MijajlleskaNdihmës inspektor për marrëdhënie pune 078 697 122
50Sllave BuçkovKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 076 484 992
51Aleksandra BillbilloskaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 070 409 747
52Hristina NaumovskaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 070 409 624
Kavdar
53Dushanka TrajkovaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 386 240
54Atanas VellkovskiKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 325 975
55Мико Василев Këshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 325 930
56Татијана Ташева Këshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 402 869
Negotinë
57Nikolla ÇapovKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 076 455 605
58Gordana Qolçevska Këshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 384 294
Veles
59Stevanka KovaçevaKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 402 835
60Lidija Gjosheva Inspektor më i ri për marrëdhënie pune 070 409 726
Vallandovë
61Vasil ToshevKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 076 217 348
Gjevgjeli
62Igor MarkovKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 070 409 786
63Kristijan TodorovUd Udhëheqës i seksionit për mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e marrëdhënieve të punës Rajoni V070 409 760
Kumanovë
64Fersan BinaKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 402 569
65Amir ImeriUdhëheqës i seksionit për mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e marrëdhënieve të punës Rajoni II075 385 234
66Arsim SelimiKëshilltar inspektor për marrëdhënie pune070 409 769
Kriva Pallankë
67Nenad Stojçevski Këshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 078 478 706
68Monika Mitrovska KostovskaKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 078 478 702
Sveti Nikollë
69Lidija Vasileva Këshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 075 402 845
70Sashko NaumovskiKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 078 478 710
Kratovë
71Stefçe StefanovKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 075 402 847
72Dimitarçe MitevskiKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 078 478 709
Vinicë
73Unço MihaillovKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 076 262 065
74Goce PaunovKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 076 232 814
75Bllagica Andonova

Këshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 078 496 684
078 478 720
76Metodija Kirillov

Këshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 076 237 243
Koçan
77Nikolla DimitrovKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 071 392 293
78Tanja EftimovaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 386 243
79Zvonko MitkovKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 070 409 752
80Stanka ZaharievaInspektor më i ri për siguri dhe shëndet në punë 078 905 654
Radovish
81Anica TrajanovaKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 075 325 818
Probishtip
82Evica ManevskaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 076 223 887
83Dejan MihajllovKëshilltar-inspektor për siguri dhe shëndet gjatë punës-ud ndihmës udhëheqës i sektorit për mbikëqyrjen e inspektimit nga fusha e SSHP 076 274 733
Berovë
84Lubço MehanxhiskiKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 075 386 244
85Darko CikarskiKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 075 402 566
Dellçevë
86Lupço TrençevskiKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 076 262 063
87Daniella StefanovskaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 076 456 127
Shtip
88Metodi Demjanovski Këshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 398 115
89Vaska KocevaUd Udhëheqës i seksionit për mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e marrëdhënieve të punës Rajoni III 075 325 977
90Liljana TrajanovaKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 070 409 632
91Maja Cvetanovska Këshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 325 961
92Zorica ÇerkezovaInspektor më i ri për marrëdhënie pune075 292 533
Strumicë
93Tomço StojçevKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 386 233
94Risto LlazarovKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 070 537 942
95Pavlina ShuntovaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 072 689 927
96Tanja Dedejska Këshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 228 188
Demir Hisar
97Lupço GeorgievskiKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 075 402 842
Makedonski Brod
Krushevë
98Rexhep IslamiKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë075 402 841
99Koço MandillKëshilltar-inspektor për marrëdhënie pune dhe siguri e shëndet në punë 070 409 774
Resnjë
100Xhemali AbdullaiKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 076 257 819
101Toni BozhinovKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 070 409 743
102Dragija GjurovskiKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 076 226 334
Manastir
103Toni Naumovski Këshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 402 565
104Vesna TomovskaUdhëheqës i seksionit për mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e marrëdhënieve të punës Rajoni IX 075 402 853
105Buran QerimiKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 402 854
106Ramona BelevskaKëshilltar – inspektor për marrëdhënie pune 075 402 846
107Filip SiljanovskiInspektor më i ri për marrëdhënie pune075 753 444
108Emel AliloskaInspektor më i ri për marrëdhënie pune075 274 733
Prilep
109Petre PetreskiKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 402 837
110Selman SinonovskiKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 402 834
111Bllagica TrajçevskaKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 075 474 476
112Jovan JovanoskiInspektor më i ri për marrëdhënie pune 078 328 553
113Marijana Angeleska Atanasoska sshpKëshilltar – inspektor për siguri dhe shëndet në punë 072 268 972