Ndryshimi i gjuhës


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


Бидејќи целата територија на нашата држава ќе биде зафатена со високи температури од алертна и портокалова фаза во текот на следните денови, почнувајќи од четврток 21.07. до 24.07.2021 година, ДИТ ги известува работодавачите дека согласно своите надлежности ќе врши засилени инспекциски контроли
Прочитај повеќе..

Известување за топлотен бран и препораки


ИЗВЕСТУВАЊЕFletëparaqitje


PARAQITUNI NË NUMRIN E TELEFONIT

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

TË DREJTAT

E PUNËDHËNËSIT


Shumë punëdhënës kujdesen për punëtorët e tyre me atë që u sigurojnë sigurim pensional dhe invalidor. Nëse nuk reagojmë me kohë, do të ketë mundësi të përhapet konkurrenca jolojale dhe t’i kanosë.

Ata që nuk i paraqesin të punësuarit e tyre i dëmtojnë të gjithë qytetarët dhe janë jo të drejtë ndaj atyre që punojnë në mënyrë ligjore. Ekonomia dhe biznesi nuk mund të përparojnë pa respektimin e ligjeve. Me parandalimin e punës në të zezë, reduktohet konkurrenca jolojale.

Obligim i çdo punëdhënësi është që gjatë punësimit punëtorëve të tij t’u japë marrëveshje për punësim dhe kopje nga të drejtat e sigurimit të obliguar kapital.

Inspektorati Shtetëror i Punës u rekomandon të gjithë punëdhënësve t’i plotësojnë listat e dhëna kontrolluese që të sigurohen se punojnë në pajtim me rregullat dhe ligjet