Ndryshimi i gjuhës


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


Бидејќи целата територија на нашата држава ќе биде зафатена со високи температури од алертна и портокалова фаза во текот на следните денови, почнувајќи од четврток 21.07. до 24.07.2021 година, ДИТ ги известува работодавачите дека согласно своите надлежности ќе врши засилени инспекциски контроли
Прочитај повеќе..

Известување за топлотен бран и препораки


ИЗВЕСТУВАЊЕFletëparaqitje


PARAQITUNI NË NUMRIN E TELEFONIT

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

PËR PUNËTORIN


Kur punon në të “zezë”, ti je pjesë e ekonomisë së egër, që e pengon zhvillimin e shtetit. Ti je pjesë e të egrës, jeton pa shëndetësi dhe pa sigurim pensional dhe nuk mund t’i shfrytëzosh të drejtat nga sigurimi social dhe shëndetësor.

Secili punëtor gjatë punësimit të tij duhet të marrë nga punëdhënësi marrëveshje për punësim dhe kopje nga të drejtat për sigurim të obliguar pensional.

Nëse nuk ke marrëveshje për punësim, nuk ke pagë në pajtim me marrëveshjen kolektive dhe nuk i realizon të drejtat që dalin nga Ligji për marrëdhënie pune dhe marrëveshja kolektive; mund të mbrohesh nga parregullsitë, me çka do ta plotësosh formularin për parregullsi që gjendet në këtë faqe.

KËSHILLA
PËR PUNËTORIN


Neni: 59-a
“personi i papunësuar, që do të fillojë me punë te punëdhënësi pa marrëveshje pune, është i obliguar që për këtë menjëherë ta njoftojë me shkrim organin kompetent për inspektim.”- Ligji për ndryshim dhe plotësim të ligjit për punësim dhe sigurim në rast papunësie. (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.161/2008)