Ndryshimi i gjuhës


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


Бидејќи целата територија на нашата држава ќе биде зафатена со високи температури од алертна и портокалова фаза во текот на следните денови, почнувајќи од четврток 21.07. до 24.07.2021 година, ДИТ ги известува работодавачите дека согласно своите надлежности ќе врши засилени инспекциски контроли
Прочитај повеќе..

Известување за топлотен бран и препораки


ИЗВЕСТУВАЊЕFletëparaqitje


PARAQITUNI NË NUMRIN E TELEFONIT

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

PER NË


Ne luftojmë kundër ekonomisë së zezë.
Kjo e frenon zhvillimin e shtetit, e pengon zhvillimin e ekonomisë.

Luftojmë kundër konkurrencës jolojale.
Kjo nuk lejon që biznesi të ecë përpara, i dëmton punëdhënësit e ndërgjegjshëm që kujdesen për punëtorët e tyre.
Luftojmë për të drejtat e punëtorëve.

Secili punëtor ka të drejtë për sigurim shëndetësor dhe pensional dhe ardhmëri të sigurtë. Ne kujdesemi që këtë ta fitojnë.
Ne luftojmë që biznesi të ecë përpara.

Veprimi i Inspektoratit është fokusuar në:


  • Funksionimin e rregullt dhe efikas të parandalimit dhe funksionit represiv të Inspektoratit
  • Parandalimin e subjekteve të punësojnë pa masa të përcaktuara, norma dhe standarde për mbrojtje gjatë punës
  • Zvogëlimin e numrit të invalidëve të punës, lëndimet e rënda dhe ato me pasojë vdekjeprurëse
  • Të eliminohet punësimi I EGËR – të gjithë të angazhuarit te punëdhënësit të kenë të themeluar marrëdhënie pune dhe t’i realizojnë të drejtat nga marrëdhëniet e punës në pajtim me ligjet dhe marrëveshjet kolektive
  • Sanksionimin efikas të të gjithë shkelësve të ligjit
  • Mbrojtje cilësore të të drejtave të punëtorëve dhe krijimin e ndjenjës së sigurisë dhe përgjegjësisë
  • Zbatimin konsekuent të ligjeve, marrëveshjeve kolektive dhe dispozitave tjera, ndaj të cilave Inspektorati kryen mbikëqyrje
  • Krijimin e klimës së besimit ndërmjet punëtorëve, punëdhënësit dhe inspeksionit
  • Transparencë e Inspektoratit për opinionin në funksion të informimit cilësor dhe animacion të punëdhënësve dhe punëtorëve
  • Inspektorat efikas dhe i organizuar në mënyrë cilësore
  • Inspektorat kompetent, profesional dhe i motivuar
  • Sigurimin e komunikimeve efikase interne (në kuadër të Inspektoratit) dhe eksterne (me institucionet, organet dhe shërbimet e interesuara).

  Me vendim të Qeverisë, në bazë të nenit 43 të Ligjit për siguri dhe shëndet gjatë punës, themelohet Këshilli për siguri dhe shëndet gjatë punës si trup i ekspertëve dhe këshillëdhënës i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Kryetar i Këshillit është Goran Jovanovski, Jovanka Karanxhiska – Bislimovska, nënkryetare dhe Minal Petkovski – sekretar.

  Strategjia për modernizimin dhe kualifikimin e Inspektoratit Shtetëror të Punës