Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


Државниот инспекторат за труд ги известува правните субјекти кои согласно измените на Законот за работни односи имат обврска да достават Известување за вршење на работа во недела дека Известувањето се доставува еднаш годишно.


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

СЕМИНАРИ


Државниот инспекторат за труд со цел зајакнување на капацитетите на инспекторите, во соработка со УСАИД  во рамките на проектот за модернозација на инспекциските служби на 8 и 9 април 2019 година во Охрид, одржаа семинар на тема:

,, Измени и дополнување на Законот за работните односи,,


Во насока на зајакнување на капацитетите на Државниот инспекторат за труд беа одржани повеќе семинари.

Во текот на 2009 година директорот на Државниот инспекторат за труд Горан Јовановски присуствуваше на повеќе меѓународни семинари и состаноци.

Меѓународни семинари


Галерија