Промена на јазик


ПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

ОБЛАСТИ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР


Државниот испекторат за труд (или популарно познат како Трудова инспекција) функционира како орган во состав на Министерството за труд и социјална политика и за својата работа директно одговара пред Инспекциски совет и Влада на Република Македонија.

Сектор за испекциски надзор од областа на работните односи


Тел: 02/ 3 224-504

Во секторот за работни односи се вршат испекторски надзори и испекциски работи од областа на работното законодавство. Истотака, секторот е задолжен за вршење испекциски надзор кај работодавците за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство, колективните договори и договорите за работа.


РегионГрадови кои ги опфаќа регионотОдговорен телефонemail
Регион 1СкопјеОливера Лазаревска
Регион 2Куманово, Кратово, Кр.Паланка, Свети Николе,Амир Имери
Регион 3Штип, Кочани, Виница, Делчево, Берово, ПробиштипМетодиј Дамјански
Регион 4Кавадарци,Неготино, Велес Татјана Ташева
Регион 5Гевгелија, Струмица, Радовиш, ВаландовоКристијан Тодоров
Регион 6Тетово, ГостииварЏељаљ Џељиљи
Регион 7 Охрид, РесенТрајче Костески
Регион 8Струга, Дебар, КичевоАгрон Леши
Регион 9Битола, Прилеп, Демир Хисар, Крушево, Македонски Брод Весна Томовска

Сектор за испекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа


Тел: 02/ 3 224-504

Секторот за заштита при работа во Државниот испекторат за труд е задолжен за извршување на работи од областа на заштита при работа, особено за вршење надзор кај работодавците за исполнети ХТП услови, изготвување и поднесување барања за поведување на прекршочна и кривична пријава.

Секторот за заштита при работа ги евидентира пријавените повреди на работа, дава согласност за исполнети услови за заштита при работа, врши увид, односно испекција во деловните простории и објекти каде се обавуваат работни задачи и вршење на увид во документацијата, општите акти и исправи.

РегионГрадови кои ги опфаќа регионотОдговоренТелефонemail
Регион 1СкопјеТони Војнески 075 402 875
Регион 2Куманово, Пробиштип, Штип, Кочани, Велес, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Струмица, Делчево, Виница Грозданка Тилева075 402 868
Регион 3Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Охрид ,Ресен, Битола, Прилеп, Горан Поповски075 402 863

Список на инспектори по дирекции


 Име Презиме - ДирекцијаРаботно местоТелефон
2Тони ВојнескиРаководител на сектор за инспекциски надзор во областа на безбедност и здравје при работа – Главен Инспектор075 402 857
3Грозданка ТилеваПомошник раководител на сектор за инспекциски надзор во областа на безбедност и здравје при работа – Главен Инспектор 075 402 868
4Горан ПоповскиРаководител на одделение за инспекциски надзор во областа на БЗР- Регион ΙII075 402 863
Центар
5Оливера ЛазаревскаРаководител на одделение за инспекциски надзор во областа на РО-РЕГИОН I - РО075 402 875
6Весна КочовскаСоветник – инсектор по работни односи075 402 881
7Маја ПатчеваСоветник – инсектор по работни односи075 402 879
8Кокица МихајловскаСоветник – инсектор по работни односи075 402 878
9Љуљзим ФаризиСоветник – инсектор по работни односи070 409 662
10Ивона Витановска Арсиќ-центарСамостоен инспектор од областа на работните односи075 305 619
11Драгиња АврамчеваСоветник инспектор од областа на работните односи075 286 983
12Сашка СтојаноскаСоветник инспектор од областа на работните односи075 305 618
13Марина ЗдравеваСоветник инспектор од областа на работните односи075 278 002
14Мунисе ЌеримиПомлад инспектор од областа на работните односи078 200 704
15Неврие ХотиПомлад инспектор од областа на работните односи078 208 188
Гази Баба
16Јосиф ПерчинковСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 867
17Светлана ЃорѓиоскаСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 865
18Слоботка Таушанова СтојановскаСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 862
19Бранислав ВеличковиќСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 861
20Весна ПетрушевскаСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 860
21Бурхан МучаСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа076 422 779
22Глигор ИлиевСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 324 557
23Сашка СтојаноскаСоветник инспектор од областа на безбедност и здравје при работа075 305 618
Тетово
24Џелал Џелили Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион VI076 237 310
25Сефедин Беџети Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 334 977
26Вели Пајазити Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 385 051
27Азра Мехмеди РушитиПомошник инспектор по безбедност и здравје при работа075 222 953
28Мириѓил Нухии Советник – инспектор по работни односи 075 386 246
29Кујтиме Јахја Советник – инспектор по работни односи 070 409 695
30Бурим БајрамиСоветник инспектор по работни односи070 409 687
31Ментор ЛиманиСоветник инспектор по работни односи070 409 783
32Авни АлилиСоветник инспектор по работни односи072 245 858
33Газменд РауфиПомошник инспектор од областа на работните односи070 240 290
Гостивар
34Али Алиу Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 325 951
35Арбен Емрули Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 386 239
36Исниша ИлазиСоветник инспектор од областа на РО - СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ОД ОБЛАСТА НА РО070 409 668
37Зелхије ОсманиСоветник инспектор од областа на РО - СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ОД ОБЛАСТА НА РО070 409 799
38Емир ИлјазиПомлад инспектор по работни односи071 935 941
Кичево
39Дритон АјројаСоветник инспектор по работни односи 070 636 689
40Аднан ДемирПомлад инспектор по работни односи070 910 349
41Анета ЗафировскаПомошник инспектор по безбедност и здравје при работа071 302 447
Дебар
42Агрон Леши Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион VIII075 325 927
43Али Реџа Советник – инспектор по работни односи 076 232 126
44Реџеп Ќормемети Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа076 237 244
Струга
45Мустафа Мена Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 386 238
46Бујар Кондри Советник – инспектор по работни односи 076 222 527
47Беса Забзун Советник – инспектор по работни односи 075 325 958
48Енѓелуш Бајрами Советник – инспектор по работни односи 075 386 232
49Гулден КдриуПомлад инспектор по работни односи072 213 312
50Јетеса ЛогаПомлад инспектор по работни односи070 409 819
Охрид
51Трајче Костески Вд Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион VII075 325 953
52Ацо Миладиноски Советник – инспектор по работни односи 076 235 695
53Славица МијајлескаПомошник инспектор по работни односи 078 697 122
54Славе Бучков Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа076 484 992
55Александра Билбилоска Советник – инспектор по работни односи 070 409 747
56Христина Наумовска Советник – инспектор по работни односи 070 409 624
Кавадарци
57Татијана Ташева В.д Раководител на одделение 075 402 869
58Душанка Трајкова Советник инспектор по работни односи075 386 240
59Атанас Велковски Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 325 975
60Мико Василев Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 325 930
Неготино
61Никола Чапов Советник – инспектор по работни односи 076 455 605
62Гордана Ќолчевска Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 384 294
Велес
63Лидија ЃошеваПомлад инспектор по работни односи 070 409 726
Валандово
64Васил Тошев Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа076 217 348
65Наташа РодиќПомлад инспектор од областа на работните односи078/426-789
Гевгелија
66Кристијан Тодоров Вд Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион V070 409 760
67Игор Марков Советник – инспектор по работни односи 070 409 786
Куманово
68Амир Имери Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион II075 385 234
69Ферсан Бина Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 569
70Арсим СелимиСоветник инспектор по работни односи070 409 769
Крива Паланка
71Ненад Стојчевски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа078 478 706
72Моника Митровска Костовкса Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа078 478 702
Свети Николе
73Сашко Наумовски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа078 478 710
Кратово
74Стефче Стефанов Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 402 847
75Димитарче Митевски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа078 478 709
Виница
76Унчо Михаилов Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа076 262 065
77Гоце ПауновСоветник инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа076 232 814
78Благица Андонова Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа078 496 684
078 478 720
79Методија Кирилов Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа076 237 243
Кочани
80Никола Димитов Советник – инспектор по работни односи071 392 293
81Тања Ефтимова Советник – инспектор по работни односи 075 386 243
82Звонко Митков Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа070 409 752
83Станка ЗахариеваПомлад инспектор по безбедност и здравје при работа078 905 654
Радовиш
Пробиштип
84Евица Маневска Советник – инспектор по работни односи076 223 887
85Дејан Михајлов Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа– вд Помошник раководител на сектор за инспекциски надзор од областа на БЗР076 274 733
86Фросина СерафимовскаСамостоен инспектор од областа на работните односи078 350-192
Берово
87Љубчо Механџиски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 386 244
88Дарко Цикарски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 402 566
Делчево
89Љупчо Тренчевски Советник – инспектор по работни односи076 262 063
90Даниела Стефановска Советник – инспектор по работни односи076 456 127
Штип
91Методи Демјановски В.д Раководител на одделение 075 398 115
92Васка Коцева Советник – инспектор по работни односи075 325 977
93Лилјана Трајанова Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа070 409 632
94Маја Цветановска Советник – инспектор по работни односи075 325 961
95Зорица ЧеркезоваПомлад инспекторпо работни односи075 292 533
Струмица
96Томчо Стојчев Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 386 233
97Ристо ЛазаровСоветник инспектор по безбедност и здравје при работа070 537 942
98Павлина ШунтоваСоветник – инспектор по работни односи072 689 927
99Тања ДедејскаСоветник инспектор по работни односи075 228 188
Демир Хисар
100Љупчо Георгиевски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 402 842
Македонски Брод
Крушево
101Реџеп Ислами Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 402 841
102Кочо Мандил Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа070 409 774
Ресен
103Џемали Абдулаи Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа076 257 819
104Тони Божинов Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа070 409 743
105Драгија Ѓуровски Советник – инспектор по работни односи076 226 334
Битола
106Весна ТомовскаРаководител на сектор за инспекциски надзор во областа на работните односи – Главен Инспектор075 402 853
107Тони Наумовски Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 565
108Буран ЌеримиСоветник – инспектор по работни односи 075 402 854
109Рамона Белевска Советник – инспектор по работни односи 075 402 846
110Филип СилјановскиПомлад инспектор по работни односи075 753 444
111Емел АлилоскаПомлад инспектор по работни односи 075 274 733
Прилеп
112Селман Синоновски Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 834
113Благица Трајчевска Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 474 476
114Јован ЈованоскиПомлад инспектор по работни односи075 240 762
115Маријана Ангелеска Атанасоска бзрСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа072 268 972