Промена на јазик


ПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

ОБЛАСТИ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР


Државниот испекторат за труд (или популарно познат како Трудова инспекција) функционира како орган во состав на Министерството за труд и социјална политика и за својата работа директно одговара пред Инспекциски совет и Влада на Република Македонија.

Сектор за испекциски надзор од областа на работните односи


Тел: 02/ 3 224-504

Во секторот за работни односи се вршат испекторски надзори и испекциски работи од областа на работното законодавство. Истотака, секторот е задолжен за вршење испекциски надзор кај работодавците за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство, колективните договори и договорите за работа.


РегионГрадови кои ги опфаќа регионотОдговорен телефонemail
Регион 1СкопјеОливера Лазаревска
Регион 2Куманово, Кратово, Кр.Паланка, Свети Николе,Амир Имери
Регион 3Штип, Кочани, Виница, Делчево, Берово, ПробиштипВаска Коцева
Регион 4Кавадарци,Неготино, Велес Душанка Трајкова
Регион 5Гевгелија, Струмица, Радовиш, ВаландовоКристијан Тодоров
Регион 6Тетово, ГостииварЏељаљ Џељиљи
Регион 7 Охрид, РесенТрајче Костески
Регион 8Струга, Дебар, КичевоАгрон Леши
Регион 9Битола, Прилеп, Демир Хисар, Крушево, Македонски Брод Весна Томовска

 

Сектор за испекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа


Тел: 02/ 3 224-504

Секторот за заштита при работа во Државниот испекторат за труд е задолжен за извршување на работи од областа на заштита при работа, особено за вршење надзор кај работодавците за исполнети ХТП услови, изготвување и поднесување барања за поведување на прекршочна и кривична пријава.

Секторот за заштита при работа ги евидентира пријавените повреди на работа, дава согласност за исполнети услови за заштита при работа, врши увид, односно испекција во деловните простории и објекти каде се обавуваат работни задачи и вршење на увид во документацијата, општите акти и исправи.

Список на инспектори по дирекции


 Име Презиме - ДирекцијаРаботно местоТелефон
1Злате СтојановскиДржавен советник за унапредување на РО075 257 821
2Тони ВојнескиРаководител на одделение за инспекциски надзор во областа на БЗР-РЕГИОН I075 402 857
3Грозданка ТилеваРаководител на одделение за инспекциски надзор од областа на БЗР РЕГИОН II075 402 868
4Горан ПоповскиРаководител на одделение за инспекциски надзор во областа на БЗР- Регион ΙII075 402 863
Центар
5Оливера ЛазаревскаРаководител на одделение за инспекциски надзор во областа на РО-РЕГИОН I - РО075 402 875
6Душка БардароваСоветник – инсектор по работни односи075 402 887
7Јелена МакеларскаСоветник – инсектор по работни односи075 402 894
8Нада НиколоваСоветник – инсектор по работни односи075 402 883
9Весна КочовскаСоветник – инсектор по работни односи075 402 881
10Маја ПатчеваСоветник – инсектор по работни односи075 402 879
11Кокица МихајловскаСоветник – инсектор по работни односи075 402 878
12Љуљзим ФаризиСоветник – инсектор по работни односи070 409 662
13Соња ЃорѓиеваСоветник – инсектор по работни односи075 402 871
Гази Баба
14Јосиф ПерчинковСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 867
15Светлана ЃорѓиоскаСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 865
16Слоботка Таушанова СтојановскаСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 862
17Бранислав ВеличковиќСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 861
18Весна ПетрушевскаСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 860
19Бурхан МучаСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа076 422 779
20Глигор ИлиевСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 324 557
Тетово
21Џелал Џелили Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион VI076 237 310
22Сефедин Беџети Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 334 977
23Вели Пајазити Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 385 051
24Азра Мехмеди РушитиПомошник инспектор по безбедност и здравје при работа075 222 953
25Мириѓил Нухии Советник – инспектор по работни односи 075 386 246
26Кујтиме Јахја Советник – инспектор по работни односи 070 409 695
27Бурим БајрамиСоветник инспектор по работни односи070 409 687
28Ментор ЛиманиСоветник инспектор по работни односи070 409 783
29Авни АлилиСоветник инспектор по работни односи072 245 858
Гостивар
30Али Алиу Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 325 951
31Арбен Емрули Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 386 239
32Исниша ИлазиСоветник инспектор од областа на РО - СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ОД ОБЛАСТА НА РО070 409 668
33Зелхије ОсманиСоветник инспектор од областа на РО - СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ОД ОБЛАСТА НА РО070 409 799
34Емир ИлјазиПомлад инспектор по работни односи071 935 941
Кичево
35Дритон АјројаСоветник инспектор по работни односи 070 636 689
36Аднан ДемирПомлад инспектор по работни односи070 910 349
37Анета ЗафировскаПомошник инспектор по безбедност и здравје при работа071 302 447
Дебар
38Али Реџа Советник – инспектор по работни односи 076 232 126
39Агрон Леши Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион VIII075 325 927
40Реџеп Ќормемети Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа076 237 244
Струга
41Мустафа Мена Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 386 238
42Бујар Кондри Советник – инспектор по работни односи 076 222 527
43Беса Забзун Советник – инспектор по работни односи 075 325 958
44Енѓелуш Бајрами Советник – инспектор по работни односи 075 386 232
45Гулден КдриуПомлад инспектор по работни односи072 213 312
46Јетеса ЛогаПомлад инспектор по работни односи070 409 819
Охрид
47Трајче Костески Вд Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион VII075 325 953
48Ацо Миладиноски Советник – инспектор по работни односи 076 235 695
49Славица МијајлескаПомошник инспектор по работни односи 078 697 122
50Славе Бучков Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа076 484 992
51Александра Билбилоска Советник – инспектор по работни односи 070 409 747
52Христина Наумовска Советник – инспектор по работни односи 070 409 624
Кавадарци
53Душанка Трајкова Советник инспектор по работни односи075 386 240
54Атанас Велковски Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 325 975
55Мико Василев Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 325 930
56Татијана Ташева Советник – инспектор по работни односи075 402 869
Неготино
57Никола Чапов Советник – инспектор по работни односи 076 455 605
58Гордана Ќолчевска Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 384 294
Велес
59Стеванка Ковачева Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 835
60Лидија ЃошеваПомлад инспектор по работни односи 070 409 726
Валандово
61Васил Тошев Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа076 217 348
Гевгелија
62Игор Марков Советник – инспектор по работни односи 070 409 786
63Кристијан Тодоров Вд Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион V070 409 760
Куманово
64Ферсан Бина Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 569
65Амир Имери Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион II075 385 234
66Арсим СелимиСоветник инспектор по работни односи070 409 769
Крива Паланка
67Ненад Стојчевски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа078 478 706
68Моника Митровска Костовкса Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа078 478 702
Свети Николе
69Лидија Василева Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 402 845
70Сашко Наумовски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа078 478 710
Кратово
71Стефче Стефанов Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 402 847
72Димитарче Митевски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа078 478 709
Виница
73Унчо Михаилов Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа076 262 065
74Гоце ПауновСоветник инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа076 232 814
75Благица Андонова Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа078 496 684
078 478 720
76Методија Кирилов Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа076 237 243
Кочани
77Никола Димитов Советник – инспектор по работни односи071 392 293
78Тања Ефтимова Советник – инспектор по работни односи 075 386 243
79Звонко Митков Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа070 409 752
80Станка ЗахариеваПомлад инспектор по безбедност и здравје при работа078 905 654
Радовиш
81Аница Трајанова Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 325 818
Пробиштип
82Евица Маневска Советник – инспектор по работни односи076 223 887
83Дејан Михајлов Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа– вд Помошник раководител на сектор за инспекциски надзор од областа на БЗР076 274 733
Берово
84Љубчо Механџиски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 386 244
85Дарко Цикарски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 402 566
Делчево
86Љупчо Тренчевски Советник – инспектор по работни односи076 262 063
87Даниела Стефановска Советник – инспектор по работни односи076 456 127
Штип
88Методи Демјановски Советник – инспектор по работни односи 075 398 115
89Васка Коцева Вд Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион III075 325 977
90Лилјана Трајанова Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа070 409 632
91Маја Цветановска Советник – инспектор по работни односи075 325 961
92Зорица ЧеркезоваПомлад инспекторпо работни односи075 292 533
Струмица
93Томчо Стојчев Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 386 233
94Ристо ЛазаровСоветник инспектор по безбедност и здравје при работа070 537 942
95Павлина ШунтоваСоветник – инспектор по работни односи072 689 927
96Тања ДедејскаСоветник инспектор по работни односи075 228 188
Демир Хисар
97Љупчо Георгиевски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 402 842
Македонски Брод
Крушево
98Реџеп Ислами Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 402 841
99Кочо Мандил Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа070 409 774
Ресен
100Џемали Абдулаи Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа076 257 819
101Тони Божинов Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа070 409 743
102Драгија Ѓуровски Советник – инспектор по работни односи076 226 334
Битола
103Тони Наумовски Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 565
104Весна ТомовскаРаководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион ΙΧ075 402 853
105Буран ЌеримиСоветник – инспектор по работни односи 075 402 854
106Рамона Белевска Советник – инспектор по работни односи 075 402 846
107Филип СилјановскиПомлад инспектор по работни односи075 753 444
108Емел АлилоскаПомлад инспектор по работни односи 075 274 733
Прилеп
109Петре Петрески Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 837
110Селман Синоновски Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 834
111Благица Трајчевска Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 474 476
112Јован ЈованоскиПомлад инспектор по работни односи078 328 553
113Маријана Ангелеска Атанасоска бзрСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа072 268 972