Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


ИЗВЕСТУВАЊЕ РАБОТА ВО НЕДЕЛА

Пред започнување на вршење на работа во недела, работодавачите се должни да го известат Државниот инспекторат на труд на пропишан образец- Известување за вршење работа во недела, кој може да се најде на веб страницата на Државниот инспекторат за труд на следниот линк:
Прочитај повеќе..


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

ОБЛАСТИ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР


Државниот испекторат за труд (или популарно познат како Трудова инспекција) функционира како орган во состав на Министерството за труд и социјална политика и за својата работа директно одговара пред Инспекциски совет и Влада на Република Македонија.

Сектор за испекциски надзор од областа на работните односи


Тел: 02/ 3 224-504

Во секторот за работни односи се вршат испекторски надзори и испекциски работи од областа на работното законодавство. Истотака, секторот е задолжен за вршење испекциски надзор кај работодавците за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство, колективните договори и договорите за работа.


РегионГрадови кои ги опфаќа регионотОдговорен телефонemail
Регион 1СкопјеОливера Лазаревска
Регион 2Куманово, Кратово, Кр.Паланка, Свети Николе,Амир Имери
Регион 3Штип, Кочани, Виница, Делчево, Берово, ПробиштипМетодиј Дамјански
Регион 4Кавадарци,Неготино, Велес Татјана Ташева
Регион 5Гевгелија, Струмица, Радовиш, ВаландовоКристијан Тодоров
Регион 6Тетово, ГостиварЏељаљ Џељиљи
Регион 7 Охрид, РесенТрајче Костески
Регион 8Струга, Дебар, КичевоАгрон Леши
Регион 9Битола, Прилеп, Демир Хисар, Крушево, Македонски Брод Славица Мијајлеска

Сектор за испекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа


Тел: 02/ 3 224-504

Секторот за заштита при работа во Државниот испекторат за труд е задолжен за извршување на работи од областа на заштита при работа, особено за вршење надзор кај работодавците за исполнети ХТП услови, изготвување и поднесување барања за поведување на прекршочна и кривична пријава.

Секторот за заштита при работа ги евидентира пријавените повреди на работа, дава согласност за исполнети услови за заштита при работа, врши увид, односно испекција во деловните простории и објекти каде се обавуваат работни задачи и вршење на увид во документацијата, општите акти и исправи.

РегионГрадови кои ги опфаќа регионотОдговоренТелефонemail
Регион 1СкопјеТони Војнески 075 402 875
Регион 2Куманово, Пробиштип, Штип, Кочани, Велес, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Струмица, Делчево, Виница Грозданка Тилева075 402 868
Регион 3Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Охрид ,Ресен, Битола, Прилеп, Горан Поповски075 402 863

Список на инспектори по дирекции


 Име Презиме - ДирекцијаРаботно местоТелефон
1Горан ПоповскиДржавен советник за креирање и развој на политики од областа на безбедност и здравје при работа - Генерален инспектор075 402 863
3Тони ВојнескиРаководител на сектор за инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа – Главен Инспектор 075 402 857
4Грозданка ТилеваПомошник раководител на сектор за инспекциски надзор во областа на безбедност и здравје при работа – Главен Инспектор 075 402 868
Центар
5Оливера ЛазаревскаРаководител на одделение за инспекциски надзор од областа на работните односи –Регион I075 402 875
6Весна КочовскаСоветник инспектор од областа на работните односи075 402 881
7Кокица МихајловскаСоветник инспектор од областа на работните односи075 402 878
9Љуљзим ФаризиСоветник инспектор од областа на работните односи070 409 662
10Соња ЃорѓиеваСоветник инспектор од областа на работните односи075 402-871
11Марина ЗдравеваСоветник инспектор од областа на работните односи075 278 002
12Христина ЈанакиевскаСоветник инспектор од областа на работните односи072 867 546
13Мунисе ЌеримиСамостоен инспектор од областа на работните односи078 200 704
14Неврие ХотиПомлад инспектор од областа на работните односи078 208 188
15Фатмире НурединиПомлад инспектор од областа на работните односи070 409 680
16Абдулгани АлијиПомлад инспектор од областа на работните односи071 388 386
17Бобан ПоповскиПомлад инспектор од областа на работните односи072 867 550
Гази Баба
18Светлана ЃорѓиоскаВД Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на безбедност и здравје при работа075 402 865
19Јосиф ПерчинковСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 867
20Слоботка Таушанова СтојановскаСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 862
21Лилјана Шалева НисеваСоветник инспектор од областа на безбедност и здравје при работа078 985 532
22Весна ПетрушевскаСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 860
23Бурхан МучаСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа076 422 779
24Глигор ИлиевСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 324 557
25Сашка СтојаноскаСоветник инспектор од областа на безбедност и здравје при работа075 305 618
Тетово
26Џелал Џелили Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион VI076 237 310
27Сефедин Беџети Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 334 977
28Вели Пајазити Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 385 051
29Ивона Витановска Арсиќ-центарСоветник инспектор од областа на работните односи075 305 619
30Азра Мехмеди РушитиПомошник инспектор по безбедност и здравје при работа075 222 953
31Мириѓил Нухии Советник – инспектор по работни односи 075 386 246
32Кујтиме Јахја Советник – инспектор по работни односи 070 409 695
33Бурим БајрамиСоветник инспектор по работни односи070 409 687
34Ментор ЛиманиСоветник инспектор по работни односи070 409 783
35Авни АлилиСоветник инспектор по работни односи072 245 858
36Газменд РауфиПомошник инспектор од областа на работните односи070 240 290
Гостивар
37Али Алиу Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 325 951
38Арбен Емрули Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 386 239
39Исниша ИлазиСоветник инспектор од областа на РО - СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ОД ОБЛАСТА НА РО070 409 668
40Зелхије ОсманиСоветник инспектор од областа на РО - СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ОД ОБЛАСТА НА РО070 409 799
41Емир ИлјазиПомлад инспектор по работни односи071 935 941
Кичево
42Анета ЗафировскаВД Раководител на одделение за инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа071 302 447
43Дритон АјројаСоветник инспектор по работни односи 070 636 689
44Аднан ДемирСоветник инспектор од областа на работните односи070 910 349
45Розафа БајрамиПомлад инспектор од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа070 696 143
Дебар
46Агрон Леши Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион VIII075 325 927
47Али Реџа Советник – инспектор по работни односи 076 232 126
48Реџеп Ќормемети Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа076 237 244
Струга
49Мустафа Мена Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 386 238
50Енѓелуш Бајрами Советник – инспектор по работни односи 075 386 232
51Гулден КдриуПомлад инспектор по работни односи072 213 312
52Јетеса ЛогаПомлад инспектор по работни односи070 409 819
Охрид
53Трајче Костески Вд Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион VII075 325 953
54Ацо Миладиноски Советник – инспектор по работни односи 076 235 695
55Славица МијајлескаПомошник инспектор по работни односи 078 697 122
56Славе Бучков Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа076 484 992
57Александра Билбилоска Советник – инспектор по работни односи 070 409 747
58Христина Наумовска Советник – инспектор по работни односи 070 409 624
Кавадарци
59Татијана Ташева В.Д. Раководител на одделение за инспекциски надзор од областа на работните односи075 402 869
60Душанка Трајкова Советник инспектор по работни односи075 386 240
61Мико Василев Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 325 930
Неготино
62Никола Чапов Советник – инспектор по работни односи 076 455 605
63Гордана Ќолчевска Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 384 294
Велес
64Лидија ЃошеваПомлад инспектор по работни односи 070 409 726
Валандово
65Васил Тошев Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа076 217 348
66Наташа РодиќПомлад инспектор од областа на работните односи078/426-789
Гевгелија
67Кристијан Тодоров Вд Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион V070 409 760
68Драгиња АврамчеваСоветник инспектор од областа на работните односи077 532 130
69Елена АризановаПомлад инспектор од областа на безбедност и здравје при работа072 867 540
70Игор Марков Советник – инспектор по работни односи 070 409 786
Куманово
71Амир Имери Раководител на одделение за инспекциски надзор во областа на работните односи Регион II075 385 234
72Ферсан Бина Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 569
73Арсим СелимиСоветник инспектор по работни односи070 409 769
74Виолета ИлиевскаСоветник инспектор од областа на работните односи075 326 494
Крива Паланка
75Ненад Стојчевски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа078 478 706
76Моника Митровска Костовкса Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа078 478 702
77Билјана Панова ЃорѓиевскаПомошник инспектор од областа на безбедност и здравје при работа077 606 346
Свети Николе
78Сашко Наумовски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа078 478 710
79Катерина Стамболиева-ИлиевскаПомлад инспектор од областа на безбедност и здравје при работа072 306 070
Кратово
80Стефче Стефанов Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 402 847
81Димитарче Митевски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа078 478 709
Виница
82Унчо Михаилов Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа076 262 065
83Благица Андонова Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа078 496 684
078 478 720
84Методија Кирилов Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа076 237 243
Кочани
85Гоце ПауновСоветник инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа076 232 814
86Никола Димитов Советник – инспектор по работни односи071 392 293
87Тања Ефтимова Советник – инспектор по работни односи 075 386 243
88Звонко Митков Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа070 409 752
89Станка ЗахариеваПомлад инспектор по безбедност и здравје при работа078 905 654
90Тодор КрстевПомлад инспектор од областа на безбедност и здравје при работа070 997 824
Радовиш
91Савка ЛазареваСоветник инспектор од областа на работните односи075 318 684
92Офелија ИлиеваПомлад инспектор од областа на безбедност и здравје при работа078 487 353
Пробиштип
93Евица Маневска Советник – инспектор по работни односи076 223 887
94Дејан Михајлов Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа– вд Помошник раководител на сектор за инспекциски надзор од областа на БЗР076 274 733
95Фросина СерафимовскаСамостоен инспектор од областа на работните односи078 350-192
Берово
96Љубчо Механџиски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 386 244
97Дарко Цикарски Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 402 566
Делчево
98Љупчо Тренчевски Советник – инспектор по работни односи076 262 063
99Даниела Стефановска Советник – инспектор по работни односи076 456 127
100Ивана ВеличковскиПомошник инспектор од областа на безбедност и здравје при работа078 409 916
Штип
101Методи Демјановски В.д Раководител на одделение 075 398 115
102Васка Коцева Советник – инспектор по работни односи075 325 977
103Лилјана Трајанова Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа070 409 632
104Маја Цветановска Советник – инспектор по работни односи075 325 961
105Зорица ЧеркезоваПомлад инспекторпо работни односи075 292 533
106Љупчо ЈаневПомошник инспектор од областа на безбедност и здравје при работа070 399 131
Струмица
107Томчо Стојчев Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 386 233
108Ристо ЛазаровСоветник инспектор по безбедност и здравје при работа070 537 942
109Павлина ШунтоваСоветник – инспектор по работни односи072 268 927
110Тања ДедејскаСоветник инспектор по работни односи075 228 188
Демир Хисар
111Златко КузмановскиПомлад инспектор од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа078 269 013
Македонски Брод
112Игор ПавлескиПомлад инспектор од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа076 563 303
Крушево
113Реџеп Ислами Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа075 402 841
114Кочо Мандил Советник – инспектор по работни односи и безбедност и здравје при работа070 409 774
Ресен
115Драгија Ѓуровски Советник – инспектор по работни односи076 226 334
116Тони Божинов Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа070 409 743
117Ќенан ШабединПомлад инспектор од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа070 807 022
Битола
118Тони Наумовски Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 565
119Буран ЌеримиСоветник – инспектор по работни односи 075 402 854
120Рамона Белевска Советник – инспектор по работни односи 075 402 846
121Филип СилјановскиПомлад инспектор по работни односи075 753 444
122Емел АлилоскаПомлад инспектор по работни односи 075 274 733
Прилеп
123Јован ЈованоскиПомлад инспектор по работни односи075 240 762
124Благица Трајчевска Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 474 476
125Маријана Ангелеска Атанасоска бзрСоветник – инспектор по безбедност и здравје при работа072 268 972
126Селман Синоновски Советник – инспектор по безбедност и здравје при работа075 402 834
127Петре ПетрескиСоветник инспектор од областа на безбедност и здравје при работа075 402 837
128Антонио СиминоскиПомлад инспектор од областа на работните односи076 232 886