Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


Државниот инспекторат за труд ги известува правните субјекти кои согласно измените на Законот за работни односи имат обврска да достават Известување за вршење на работа во недела дека Известувањето се доставува еднаш годишно.


ИЗВЕСТУВАЊЕ



ПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА


ДИРЕКТОР

Весна Томовска

емаил: vtomovska@mtsp.gov.mk

Лични податоци

 • Место на раѓање: Битола, Република Северна Македонија
 • Националност: Влаинка

Формално образование

1985 година

 • Дипломиран правник
 • Универзитет Св. Климент Охридски, Правен Факултет – Битола, Република Македонија

Работно искуство

 • 2022- вд Директорка на Државен инспекторат за труд
 • 2020-2022 Раководител на Сектор за инспекциски надзор од областа на работните односи-Главен инспектор
 • 2018-2020 Раководител на одделение од областа на работните односи во Секторот за инспекциски надзор
 • 2003 -2018 Советник –Државен инспектор за труд од областа на работните односи  во Секторот за инспекциски надзор од областа на работните односи
 • 1996-2003 Стручен соработник од областа на работни односи и безбедност и здравје при работа – Министерство за труд и социјална политика
 • 1995-1996 Секретар – Битола Туристички Сојуз
 • 1987-1995 Самостоен референт за работни односи и застапување – АДГ Пелагонија Битола

Познавање на јазици

 • Англиски

 

превземете го целосното CV тука