Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


ИЗВЕСТУВАЊЕ РАБОТА ВО НЕДЕЛА

Пред започнување на вршење на работа во недела, работодавачите се должни да го известат Државниот инспекторат на труд на пропишан образец- Известување за вршење работа во недела, кој може да се најде на веб страницата на Државниот инспекторат за труд на следниот линк:
Прочитај повеќе..


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА


ДИРЕКТОР

Весна Томовска

емаил: vtomovska@mtsp.gov.mk

Лични податоци

 • Место на раѓање: Битола, Република Северна Македонија
 • Националност: Влаинка

Формално образование

1985 година

 • Дипломиран правник
 • Универзитет Св. Климент Охридски, Правен Факултет – Битола, Република Македонија

Работно искуство

 • 2022- вд Директорка на Државен инспекторат за труд
 • 2020-2022 Раководител на Сектор за инспекциски надзор од областа на работните односи-Главен инспектор
 • 2018-2020 Раководител на одделение од областа на работните односи во Секторот за инспекциски надзор
 • 2003 -2018 Советник –Државен инспектор за труд од областа на работните односи  во Секторот за инспекциски надзор од областа на работните односи
 • 1996-2003 Стручен соработник од областа на работни односи и безбедност и здравје при работа – Министерство за труд и социјална политика
 • 1995-1996 Секретар – Битола Туристички Сојуз
 • 1987-1995 Самостоен референт за работни односи и застапување – АДГ Пелагонија Битола

Познавање на јазици

 • Англиски

 

превземете го целосното CV тука