Промена на јазик


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ


Бидејќи целата територија на нашата држава ќе биде зафатена со високи температури од алертна и портокалова фаза во текот на следните денови, почнувајќи од четврток 21.07. до 24.07.2021 година, ДИТ ги известува работодавачите дека согласно своите надлежности ќе врши засилени инспекциски контроли
Прочитај повеќе..

Известување за топлотен бран и препораки


ИЗВЕСТУВАЊЕПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Партизански одреди бр. 48 а
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: 02/3 224 504
E-mail: info@dit.gov.mk

Овластувања

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи доставени од заштитени внатрешни и надворешни укажувачи

Маја Климовска

Раководител на одделение за правно-административни работи
Тел.075402879
Е-mail: majaklimovska@gmail.com

Овластено лице за водење евиденција за примање и давање на дарови

Хелен Марианне Стојковска

Виш соработник за спроведување на обука на вработени, меѓународна соработка и донаторски проекти
Тел. 078 577775
E-mail: helen_stojkovska@yahoo.com

Офицер за заштита на лични податоци

Јован Зафировиќ

Советник за обезбедување пристап до информации од јавен карактер и офицер за заштита на лични податоци
Тел: 076 298776
е-mail: jzafirovic@mtsp.gov.mk

Овластено лице за постапување по претставки и предлози

Јован Јованоски

Помлад инспектор од областа на работните односи
Тел.  075 240762
E-mail: jovanjovanoski9@gmail.com

Службеник за млади

Филип Силјановски

Помлад инспектор од областа на работните односи
Тел: 075 240 761
е-mail: filipsiljanovski90@gmail.com