Владата го разгледа записникот од Тринаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 30 ноември 2020 година и врз основа на предлозите инсесени во расправата на седницата на Владата, ги донесе следните заклучоци:

  1. Го усвои Записникот од Тринаесеттиот состанок на ГЛавниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID -19, одржан на 30 ноември 2020 година.

Превземете го целонсниот документ тука