DREJTOR

Alajdin Havziu

Data e lindjes: 22.04.1967

Vendi : Tetovë

Statusi martesor: I martuar, baba i tre fëmijëve

SHKOLLIMI: BSS

Universiteti Shën “Kirili dhe Metodi“ , Shkup,

Fakulteti i mjeksisë- Shkup,

I diplomuar: doktor i mjeksisë

Data e diplomimit: 27.06.1997

 email: alajdin.havziu@mtsp.gov.mk

PËRVOJA E PUNËS:

 • 1998 6 muaj Belupo, përfaqësia Shkup,
 • 1999 mars-gusht Mjek pa Kufi,
 • 1999-2004- Bashkëpunëtor profesional në Belupo,përfaqësia Shkup,
 • 2004-2014- Drejtor në Belupo, përfaqësia Kosovë,
 • 2014,26.12- drejtor i INSPEKTORATIT SHTETËRORË TË PUNËS

NJOHJA E GJUHËVE:

 • Shqipe,
 • Maqedone,
 • Angleze,
 • Sërbo-Kroate

EDUKIMET:

 • Trajnim për menaxherë,
 • Marketing menaxhimi- NLP,
 • Strategjia për zhvillimin e burimeve njerëzore,
 • Ndjekja e karrierës,
 • Marrëdhëniet me publikun,
 • Ligjërues i Ligjit për siguri dhe shëndet gjatë punës,
 • Udhëheqës i ISHP për proektin:„Mbështetja në luftën kundër punës së paparaqitur„