ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

ДИРЕКТОР

Аљајдин Хавзиу

Датум на раѓање: 22.04.1967

Место : Тетово

Брачна состојба: Женет, татко на три деца

ОБРАЗОВАНИЕ:  ВСС

Универзитет Св. ,, Кирил и Методиј Скопје – ,, Медицински факултет – Скопје

Дипломиран: доктор по медицина

Датум на дипломирање : 27.06.1997 година

e-маил: alajdin.havziu@mtsp.gov.mk

 

Работно искуство:

 • 1998 6 месеци Белупо, претставништво Скопје,
 • 1999 март – август  Лекар без граници,
 • 1999 – 2004 Стручен сорабоник во Белупо, претставништво Скопје,
 • 2004 – 2014 директор на Белупо, претставништво Косово,
 • 2014, 26.12 – директор на Државен инспекторат за труд

 

Познавање на јазици:

 • Албански,
 • Македонски,
 • Англиски,
 • Српско – Хрватски

 

Едукации :

 • Обука за менаџери,
 • Маркетинг менаџерство – NLP,
 • Стратегии за развој на човечки ресурси,
 • Следење на кариера,
 • Односи со јавноста,
 • Предавач на Законот за безбедност и здравје при работа,
 • Раководител на ДИТ за Проект : ,,Поддршка во борбата против непријавената работа  ,,