Во период од 06.04.2020 до 09.04.2020 година, ДИТ има регистрирано вкупно 219 пријави од граѓани од кои 48 пријави се однесуваат за непочитување на мерките против Вирусот, а 171 се од информативен каркатер..

Приказа по оператори:

 • Call центарот 151 31 за период од 06 до 09.04.2020 година регистрирани се вкупно 148 пријави, од кои 129 се однесуваат за информации во врска со донесените мерки на Владата, а останатите 19 јавување се однесуваат за непочитување на истите. и тоа:
  • 06.04.2020 – 40 јавување – 2 за непочитување на мерките
  • 07.04.2020 – 46 јавување – 3 за непочитување на мерките
  • 08.04.2020 – 39 јавување – 4 за непочитување на мерките
  • 09.04.2020 – 23 јавување – 10 за непочитување на мерките
 • Во истиот период на Веб страната на ДИТ се регистрирани 37 пријави од кои 17 се однесуваат за непочитување на препораките на Владата, 20 се од информативен карактер.
 • Мејлот poplaki@dit.gov.mk регистрирани се 34 пријави од кои 12 се за непочитување на мерките, останатите 22 се од информативен карактер.