Во период од 11.03.2020 до 31.03.2020, Државниот инспекторат за труд има регистрирано вукпно 1454 пријави од граѓани, од кои 830 пријави се однесуваат за Информации во врска со мерките донесени од Владата за спречување на Корона вирусот, а останатите 624 пријави се однесуваат за непочитување на мерките донесени од Владата за спречување на ширење на Корона вирусот.

Од 624те пријави, 194 се однесуваат за непочитување на правото на платено отсуство на родител до 10 години, 148 пријави за отказни решенија, дека останатите 282 пријави се по различни основи за прекршувања на правата на работникот согласно Законот за работните односи и Законот за безбедност и здравје при работа.

Прикажано по оператори :

Преку Кол центарот 15131 за период од 11 – 31.03.2020 година регистрирани се вкупно 1076 пријави, од кои 794 се однесуваат за информации во врска со донесените мерки на Владата, а останатите 282 јавувања се однесуваат за непочитување на истите .

Во извешотајот пријави за непочитување на мерката за право на платено отсуство на еден родител со дете до 10 години добиение се 136 пријави,  пријави за отказно решение во дадениот период се 75, останатите 71 пријави се по други основи ( прекршување на мерките за работа во молови, мерките за забрана на работа за казина, спортски обложувалници, угостителски објекти )

Приказ по градови на пријави за непочитување на мерката за право на платено отсуство на еден родител со дете до 10 години имаме 136 пријави

Скопје

Битола Богданци Велес Гевгелија Гостивар Кавадарци Кичево Кочани
57 1 1 4 3 2 27 7

2

 

Кратово

Куманово Охрид Прилеп Пробиштип Свети Николе Струга Тетово Штип
1 3 2 9 1 6 1 1

8

Приказ на пријави за неосновано отказно решение во дадениот период имаме 75 и тоа во градовите:

Скопје

Велес Гевгелија Гостивар

Крива Паланка

50 3 1 5

1

 

Куманово

Прилеп Тетово Штип

Битола

3

1 4 1

6

Во истиот период на веб страната на ДИТ  (www. dit.gov.mk ) регистрирани се 312 пријави, од кои за непочитување на мерката за право на платено отсуство на еден родител со дете до 10 години добиени се 40 пријави, додека  за неосновано отказно решение во дадениот период имаме 61, останатите 211 пријави се по други основи ( прекршување на мерките за работа во молови, мерките за забрана на работа за казина, портски обложувалници, угостителски објекти ), прекршување на Законот за работните односи и Законот за безбедност и здравје при работа.

На мејлот poplaki@dit.gov.mk регистрирани се 66 пријави од кои 30 се однесуваат за непочитување на мерките добиение од Владата, од нив 18 се за скратено право на платено отсуство на родител со дете до 10 годиним а останатите 12 се пријави за отказни решенија, останатите 36 пријави се однесуваат за информации во врска со донесените мерки.

 

Приказ на пријави  ( COVID 19 ):

Датум на контакт

Информација за вирусот (COVID-19) Пријава за непочитување на мерките за COVID-19 ВКУПНО % ОД ВКУПНО РЕГИСТРИРАНИ ПОВИЦИ ЗА ИНФОРМАЦИЈА % ОД ВКУПНО РЕГИСТРИРАНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВА

11.3.2020

125 25 150 83% 17%

12.3.2020

230 75 305 75% 25%

13.3.2020

109 33 142 77%

23%

16.3.2020 50 41 91 55%

45%

17.3.2020

40 19 59 68% 32%
18.3.2020 37 8 45 82%

18%

19.3.2020

31 11 42 74% 26%
20.3.2020 36 7 43 84%

16%

23.3.2020

31 20 51 61%

39%

24.3.2020

32 11 43 74% 26%
25.3.2020 11 9 20 55%

45%

26.3.2020

12 6 18 67% 33%
27.3.2020 13 8 21 62%

38%

30.3.2020

15 5 20 75%

25%

31.3.2020 22 4 26 85%

15%

ВКУПНО 794 282 1076 74%

26%