Известување за опфат на туристички места во Република Северна Македонија за вршење на трговија на мало во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови

Известување