Годишен план за 2018 година по месеци  со предвидени дејности за контролa

               Месеци                                               Дејности
ЈАНУАРИ Трговија и Услужни дејност ,Текстилна индустрија,  Производство на леб и бели печива, и угостителство
ФЕВРУАРИ Преработувачка индустрија ,Трговија и услужни дејности , угостителство, Текстилна индустрија
МАРТ Градежништво ,Земјоделство ,  угостителство,трговија и услужни дејности , Заштитни друштва, Текстилна индустрија
АПРИЛ Tекстилна индустрија ,земјоделство, , градежништво, угостителство, трговија и услужни дејности,
МАЈ Градежништво,Рударство и вадење на камен,Производство, , Угостителство,Трговија ,  Услужни дејности  и Туристички агенции, Текстилна индустрија
ЈУНИ Угостителство, Преработувачка месна индустрија,градежништво, ,трговија , услужни дејности,Сообраќај и транспорт и Текстилна индустрија
ЈУЛИ Градежништво  ,бензински пумпи, автоперални,поправка на мотори и моторни возила, ,угостителство,трговија и услужни дејности, Текстилна индустрија
АВГУСТ Трговија и услужни дејност,  Угостителство ,Текстилна индустрија,градежништво,
СЕПТЕМВРИ  Прехранбена и конзервна индустрија, Откуп на земјоделски производи,  угостителство,трговија и услужни дејности, образование, Текстилна индустрија
ОКТОМВРИ Шумарство, Снабдување со електрична енергија ,гас ,пареа , ,Градежништво , угостителство,трговија и услужни дејности Текстилна индустрија и заштитни друштва
НОЕМВРИ Приватни здравствени установи, Снабдување со вода ,Агенции за привремени вработувања, градежништво, угостителство, , трговија и услужни дејности, образование, Текстилна индустрија
ДЕКЕМВРИ Финансиска дејност и дејност на осигурување, текстилна,градежништво, угостителство,трговија и услужни дејности

                                                                                                       

ДИРЕКТОР

Ајадин Хавзиу

 

Oбука на тема „Права на младите на работното место – пристојна работа за младите луѓе”

 

Од 01 јануари 2018 година, Младинските Информативни и Советодавни Центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Факултети.мк и Конфедерација на Слободни Синдикати на Македонија официјално ја започнаа Националната кампања „365 работнички права за младите“.

Кампањата има за цел да ја подигне свеста кај младите за нивните работнички права.

Преку активностите на кампањата ќе се делува кон зголемување на свеста на младите луѓе да разберат дека имаат права на работното место на кој начин, каде и како да се информираат за нив.

 

Во состав на активностите на кампањата предвидена е Oбука на тема „Права на младите на работното место – пристојна работа за младите луѓе” организирана од Меѓународната организација на трудот (ILO) и Коалиција на младински организации СЕГА. Обуката има за цел подигнување на свеста на младите луѓе за нивните права на работното место, односно информирање и запознавање на младите работници со нивните основни права на работното место.

 

Програмата за обука е  заснована врз прирачникот на МОТ за „Права на младите на работното место“, кој е прилагоден на македонското законодавство и ситуација. Обуката ќе ja спроведе национален експерт од областа на работничките права.

 

Настанот ќе се одржи во хотел Eсперанто во Струмица, во периодот од 31 јануари до 02 февруари 2018 година и ќе присуствуваат 25 учесници, претставници од институции, синдикати и граѓански организации од цела Македонија.

 

 

Кампањата „365 работнички права на младите” се спроведува со поддршка Програмата за децентрализирана соработка помеѓу регионот Нормандија и Македонија, Агенција за млади и спорт на Република Македонија и Државниот Инспекторат за Труд.

 

 

Национална кампања „365 работнички права за младите!“

 

Од 01 јануари 2018 година, Младинските Информативни и Советодавни Центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Факултети.мк и Конфедерација на Слободни Синдикати на Македонија официјално ја започнаа Националната кампања „365 работнички права за младите“.

Прочитај повеќе..