Промена на јазик


ПРИЈАВА


ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

ОБЛАСТИ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР


Државниот испекторат за труд (или популарно познат како Трудова инспекција) функционира како орган во состав на Министерството за труд и социјална политика и за својата работа директно одговара пред Инспекциски совет и Влада на Република Македонија.

Сектор за испекциски надзор од областа на работните односи


Тел: 02/ 3 224-504

Во секторот за работни односи се вршат испекторски надзори и испекциски работи од областа на работното законодавство. Истотака, секторот е задолжен за вршење испекциски надзор кај работодавците за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство, колективните договори и договорите за работа.


РегионГрадови кои ги опфаќа регионотОдговорен телефонemail
Регион 1СкопјеОливера Лазаревска
Регион 2Куманово, Кратово, Кр.Паланка, Свети Николе,Амир Имери
Регион 3Штип, Кочани, Виница, Делчево, Берово, ПробиштипВаска Коцева
Регион 4Кавадарци,Неготино, Велес Душанка Трајкова
Регион 5Гевгелија, Струмица, Радовиш, ВаландовоКристијан Тодоров
Регион 6Тетово, ГостииварЏељаљ Џељиљи
Регион 7 Охрид, РесенТрајче Костески
Регион 8Струга, Дебар, КичевоАгрон Леши
Регион 9Битола, Прилеп, Демир Хисар, Крушево, Македонски Брод Весна Томовска

 

Сектор за испекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа


Тел: 02/ 3 224-504

Секторот за заштита при работа во Државниот испекторат за труд е задолжен за извршување на работи од областа на заштита при работа, особено за вршење надзор кај работодавците за исполнети ХТП услови, изготвување и поднесување барања за поведување на прекршочна и кривична пријава.

Секторот за заштита при работа ги евидентира пријавените повреди на работа, дава согласност за исполнети услови за заштита при работа, врши увид, односно испекција во деловните простории и објекти каде се обавуваат работни задачи и вршење на увид во документацијата, општите акти и исправи.

РегионГрадови кои ги опфаќа регионотОдговорен телефонemail
Регион 1СкопјеТони Војнески
Регион 2Куманово, Пробиштип, Штип, Кочани, Велес, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Струмица, Делчево, Виница Грозданка Тилева
Регион 3Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Охрид ,Ресен, Битола, ПрилепГоран Поповски