Директорката на Државниот инспекторат за труд, Јована Тренчевска, заедно со Националната координаторка и Државна секретарка во Министерството за внатрешни работи Магдалена Несторовска учествуваа на конференција на тема „Проценка на ризици и спречување на трговија со луѓе во синџирите на снабдување“ која се одржува на 23-24 септември 2021г во Белград.
Во насока на превенирање и спречување на трговијата со луѓе со цел трудова екслоатација во синџирите на снабдување, беа разгледани прашања и проблеми со кои се соочуваат земјите, споделени беа искуства, модели, упатства, закони и иницијативи од регионот. Отворени беа прашањата поврзани со политики на општествено одговорни јавни набавки во насока на почитувањето на човековите права од страна на приватни и јавни бизниси. Споделени беа искуства од Законите во Франција, презентирана анализа и искуство во неговата имплементација како и презентирани беа постоечките политики и предизвици во примената на податоците за набавки и ризици од трговија со луѓе.

Настанот се одржа во организација на Мисијата на ОБСЕ во Србија, заедно со Канцеларијата на специјалниот претставник и координатор на ОБСЕ за борба против трговија со луѓе и во соработка со Канцеларијата за координација на активностите против трговија со луѓе при Министерството за внатрешни работи од Србија. Учество земаа високи претставници од Националните комисии на државите во регионот од Босна и Херцеговина, Хрватска, Северна Македонија и Црна Гора, претставници на стопанските комори, граѓански здруженија, судии и претставници на државни институции.