Превзедено од СамоПрашај

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за труд