Промена на јазик

ЛинковиДежурен инспекторПофалби и критики

ПРИЈАВА


ПРИЈАВА од анонимен подносителПРИЈАВА од познат подносител
ЈАВЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОJСОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРАВА

НА РАБОТОДАВАЧОТ


Повеќето работодавци се грижат за своите вработени со тоа што им обезбедуваат здравствено и пензиско осигурување. Ако не реагираме на време, нелојалната конкуренција добива можност да се шири и да ги загрози.

Оние кои не ги пријавуваат своите вработени ги оштетуваат сите граѓани и се неправедни спрема оние кои работат законски. Економијата и бизнисот не можат да напредуваат без почитување на законите. Со спречување на работата на црно се намалува нелојалната конкуренција.

Обврска на секој работодавец е при вработувањето на своите работници да им даде договор за вработување и копија од правата за задолжително социјално осигурување.

Државниот испекторат за труд им препорачува на сите работодавци да ги пополнат приложените контролни листи за да се осигураат дека работат согласно со правилата и законите.

СОВЕТИ

ЗА РАБОТОДАВАЧОТ


Пријава за издавање на овластување за вршење на стручни работи од областа на безбедност при работа

Со грант од Холандска амбасада помогнат со средства од Светска банка во 2009 година беа испечатени и дистрибуирани до работодавачите по 64.000 прирачници за обврски на работодавачите од областа на работните односи и безбедноста и здравјето при работа.

Брошура БЗР
Брошура РО